Smärtbehandlingar och rehabilitering

Fysioterapi vid besvär i nacke, axlar och rygg

Du som har ont i ryggen, axlarna och nacken kan få behandling med fysioterapi. Då kan du få hjälp med dina besvär, ofta med hjälp av rörelse och träning i olika former. Du kan också få hjälp med att förändra dina levnadsvanor.

Fysioterapeut för handen över en patients rygg.
Fysioterapeuten undersöker bland annat ryggen på patienten inför en behandling.

Fysioterapi kallas även sjukgymnastik. Du kan kontakta en fysioterapeut som ibland även kallas sjukgymnast genom att själv ringa och beställa tid. Du kan också få en remiss från en läkare. Du betalar en patientavgift för besöket som varierar mellan olika regioner.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför ett besök hos en fysioterapeut. Ofta får du ta av dig kläderna när du undersöks eller behandlas. Därför kan det vara skönt att ha underkläder som du känner dig bekväm i.

Ibland kan du behöva träningskläder, men fysioterapeuten informerar dig i så fall om detta.

Undersökning

Fysioterapeuten undersöker bland annat hur du rör dig, om och var du har ont, hur lederna fungerar och hur styrkan i musklerna fungerar. En del undersökningar gör fysioterapeuten med händerna för att få en känsla för hur en rörelse, muskel eller led fungerar.

Du får också svara på frågor som till exempel följande:

 • Vilka besvär har du just nu?
 • Vilka besvär du har haft tidigare?
 • Vilka sjukdomar och andra diagnoser har du?
 • Hur mår du i vardagen?
 • Använder du läkemedel och i så fall vilka?
 • Vad arbetar du med och vad gör du på fritiden?

Fysioterapeuten hjälper dig att kontakta en läkare om du har symtom på sjukdom som behöver utredas mer. 

Varför görs behandlingen?

Behandling med fysioterapi kan hjälpa vid till exempel följande besvär:

 • När du har spänningar och värk i nacken och axlarna.
 • När dina muskler är stela och spända.
 • När du har ont i ryggen på grund av att muskler och leder inte används som de ska.

Orsaken till att du har ont i axlar, nacke och rygg kan till exempel vara en sjukdom eller en skada. Du kan ha fått belastningsskador som till exempel musarm eller kan ha blivit opererad.

När du har ont i musklerna kan de bli svaga, korta och stela. Ibland tappar de också sin stabiliserande funktion. Då behöver musklerna tränas på rätt sätt och byggas upp igen. Det är dels för att musklerna ska fungera som de gjorde tidigare och dels för att förebygga att du får ont.

Så går behandlingen till

Fotleden kan tränas på en balansplatta.

Behandlingen baseras på dina symtom och på den bedömning som undersökningen har lett fram till.

Det kan hända att du behöver träna upp styrkan och uthålligheten i en muskel eller träna upp stabiliteten kring en led. Du kan också behöva lära dig att kontrollera en viss rörelse.

Fysioterapeuten lär dig att använda kroppen på ett sätt som kan minska besvären och som förhindrar att besvären kommer tillbaka. Du kan även få hjälp med att hantera smärta och stress. Du får tips om hur du förändrar dina levnadsvanor.

Ibland kan du få manuell behandling. Då behandlar fysioterapeuten en led eller muskel med sina händer. Det sker för att lindra smärtan och få leden eller muskeln att fungera som vanligt igen.

Träningsredskap

Det finns ofta olika träningsredskap hos fysioterapeuten, som till exempel gummiband och balansplattor. Det kan också finnas ett gym med träningsmaskiner.

Individuell träning och gruppträning

Ofta får du ett personligt träningsprogram.  Övningarna i det kan du kan göra hemma, hos fysioterapeuten eller på ett gym.

Ibland tränar du eller behandlas i grupp. Bassängträning går till exempel bra att göra i grupp liksom stresshantering och avspänning.

Viktigt med konditionsträning

Det är viktigt att du behåller en god kondition, framför allt om du har haft ont under en lång tid. Du kan till exempel genomföra ett träningsprogram regelbundet eller gå promenader. Det kan göra att du får mindre ont.

Stabiliseringsträning ger kontroll över muskler och leder

Stabiliseringsträning eller rörelsekontrollträning är en viktig del för att hjälpa dig att belasta kroppen på rätt sätt. Träningen går ut på att du lär dig hitta och använda de muskler som kontrollerar till exempel nacken, ländryggen, skuldran och axeln.

När du börjar med stabiliseringsträning får du hjälp av fysioterapeuten. Efter ett tag kanske du kan träna antingen hemma, på ett gym eller i bassäng.

Råd och hjälp att hantera smärta

Du kan också få råd av en fysioterapeut om vad du kan göra själv för att minska smärtan. Hen kan även ge råd om hur du på bästa sätt kan använda din kropp trots att du har ont.

Du som till exempel har ont i handen eller armen eller nackbesvär kan få råd om hur du ska sitta, gå eller ändra din hållning för att få mindre ont. Du kan också få hjälp att prova ut olika hjälpmedel som till exempel ett särskilt tangentbord eller en ergonomisk mus. Din arbetsplats kan också behöva anpassas så att du kan jobba på ett ergonomiskt sätt.

Stress, oro och ångest kan förstärka smärta i rygg och axlar. Då kan metoder som kroppskännedom, stresshantering och olika avslappningsövningar hjälpa.

Under behandlingen kan du också få råd om hur du bäst ska använda kroppen för att motverka besvär i framtiden. Det kan handla om att förändra sådant som gör att du får ont. Det kan vara allt från att förbättra en dålig stämning på arbetsplatsen till att hitta en bra sittställning eller rätt lyftteknik.

Antalet behandlingar varierar

Varje behandling hos en fysioterapeut tar ungefär 30 till 60 minuter. Det är olika hur många behandlingar som behövs innan du mår bättre. Några enstaka behandlingar kan räcka om du har lindriga besvär. Vid en del sjukdomar och skador kan du behöva få flera behandlingar under en längre tid.

Fysisk aktivitet på recept

Du kan få fysisk aktivitet på recept som förkortas FaR utskrivet av en fysioterapeut, läkare eller sjuksköterska. FaR innebär att du får hjälp med att hitta en form av fysisk aktivitet som är anpassad efter dina förutsättningar.

Manuella behandlingsmetoder

Den manuella behandlingen kan göra att musklerna och lederna mjukas upp. Syftet är att du lättare ska kunna röra dig och få mindre ont. Det är främst de leder och muskler som gör ont som behandlas. Du kan också få behandling i kroppsdelarna intill för att minska belastningen på den del som gör ont.

Det här är några exempel på manuella behandlingsmetoder:

 • Triggerpunktsbehandling. Den innebär att fysioterapeuten trycker på ömma områden som finns i spända muskler, så kallade triggerpunkter. Metoden används för att minska smärtan och öka din rörelseförmåga.
 • Muskeltöjning. Behandlingen innebär att fysioterapeuten försiktigt sträcker ut din ömma muskel. Det kan minska smärtan om till exempel musklerna är stela i nacken, axlarna och nedre delen av ryggen. 
 • Mobilisering. Behandlingen innebär att fysioterapeuten töjer leden. Det kan påverka stelheten, öka rörligheten i leden och minska smärtan.
 • Traktion. Behandlingen innebär att fysioterapeuten drar isär och avlastar en led som gör ont eller är stel. Traktion kan till exempel göras i ryggen, nacken, axeln eller höften.
 • Manipulationsbehandling. Den innebär att fysioterapeuten för den led som ska behandlas i ett läge där ledytorna lättast kan separeras genom ett kort snabbt tryck. Manipulationsbehandlingen kan göra att du får mindre ont och att musklerna kan slappna av.

Andra behandlingar

Det är fysioterapeuten som hjälper till med utprovning av gånghjälpmedel som till exempel käpp och kryckor. Fysioterapeuten hjälper även till med gångträning om du har förlorat din gångförmåga efter en stroke eller andra sjukdomar.

En del fysioterapeuter jobbar även med dessa behandlingar:

 • Basal kroppskännedom, som har fokus på kopplingen mellan kroppen och psyket.
 • Tens, som lindrar smärta med svaga elektriska impulser.
 • Kyla och värme, som kan lindra värk tillfälligt.
 • Akupunktur, som framför allt lindrar smärta i leder och muskler med tunna nålar.

Kan jag utföra behandlingen själv?

Du kan göra träningen själv efter att fysioterapeuten har tagit reda på vilken typ av träning som är bra för dina besvär. Det är vanligt att få ett program med övningar som du ska göra hemma mellan besöken hos fysioterapeuten.

Den del av behandlingen som handlar om att du ska förändra din livsstil behöver du göra själv, hemma i vardagen.

Vissa av de manuella behandlingarna kan du också göra själv hemma efter att du har fått en instruktion av fysioterapeuten.

Så mår du efteråt

Efter en behandling har du ofta mindre ont och känner dig mindre stel. En del kan bli trötta. Det kan hända att du får lite ont, ungefär som vid träningsvärk. Du kan känna dig lite öm i musklerna efteråt, men det brukar gå över efter några timmar.

Det är ovanligt att det gör mycket ont efter ett besök hos en fysioterapeut. Men om du får mycket ont är det viktigt att du berättar det så att fysioterapeuten kan anpassa behandling och träning till rätt nivå.

Mer på 1177.se

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Till toppen av sidan