Operationer av ögon, öron, näsa och hals

Operation av brytningsfel i ögat

Brytningsfel som närsynthet, översynthet och astigmatism kan behandlas med operation. Det finns flera behandlingsmetoder. Vilken metod som används beror på ditt synfel. Efter operationen kan du slippa, eller minska behovet av, glasögon och linser. Du får betala hela kostnaden för behandlingen själv.

Här kan du läsa om några av de olika behandlingsmetoder som används. Om du vill göra en behandling vänder du dig direkt till en ögonklinik som erbjuder den typen av behandlingar. På kliniken undersöks du av en ögonläkare som kan avgöra vilken metod som är lämplig för dig.

Olika typer av operationer

Det finns flera olika typer av operationer vid brytningsfel, men tre typer är dominerande.

  • Den vanligaste av dem är laserbehandling av hornhinnan. Vid vissa synfel är det denna metod inte lämplig. Då finns det andra metoder.
  • Du som är kraftigt närsynt eller översynt kan i stället få en extra lins inopererad i ögat. Det kallas för ICL.
  • Du som är närsynt och över 40 år kan få göra en operation då linsen i ögat byts ut. Operationen går till på samma sätt som vid operation för grå starr och kallas RLE.

Att tänka på inför operationen

Det finns några saker som du ska tänka på inför behandlingen.

Vem får behandlingen?

Du bör ha fyllt 20 år innan du genomgår en behandling för brytningsfel. Det beror på att det är först i den åldern som synen har stabiliserat sig. Din syn ska inte ha förändrats på två år när du genomgår behandlingen. Du som är under 40 år kan behandlas med laserbehandling eller ICL. Du som är över 40 år behandlas med RLE.

Vad kostar det?

Du får betala hela kostnaden för behandlingen själv. Kontakta ögonkliniken för att få reda på vad behandlingen kostar.

Fråga om råd

Kontakta kliniken som ska utföra behandlingen om du har frågor inför operationen.

Laserbehandling av brytningsfel

Det finns tre olika metoder för operation av brytningsfel med laser. De tre laserbehandlingarna heter

  • Lasek
  • Lasik
  • SMILE. 

Så går en behandling med Lasek till

Du som har närsynthet, översynthet eller astigmatism kan behandlas med Lasek-metoden.  

Före operationen bedövas ögat med droppar. Därefter lyfter läkaren bort det yttersta skiktet av hornhinnan, som kallas epitelet. Sedan tas vävnad i hornhinnan bort med hjälp av laser. Därefter lägger läkaren tillbaka epitelet. Efter det sätter läkaren på en kontaktlins som fungerar som ett bandage. Du kan öppna ögonen direkt efter operationen och du ser igenom bandagelinsen. Du kan själv ta bort linsen efter någon dag.

Så mår du efter behandlingen

De första dagarna efter operationen är det vanligt att du ser du dimmigt, att ögat är irriterat, tåras och är ljuskänsligt. Men inom en vecka förbättras synen och inom en månad har operationen fått sin slutliga effekt.

Operationen tar några minuter och själva ingreppet gör inte ont, men ögat kan vara ljuskänsligt och irriterat några dagar efteråt. Läkaren skriver ut smärtstillande tabletter som du kan ta de första dagarna. Under den första veckan efter operationen behandlas ögat med antibiotikadroppar för att undvika en infektion.

Du bör inte köra bil direkt efter operationen. Det kan vara skönt att vila någon dag efter operationen. En del kan vara sjukskrivna någon eller några dagar.

Så går en behandling med Lasik till

Du som är närsynt, lätt till måttligt översynt eller har astigmatism kan behandlas med Lasik-metoden. Båda ögonen kan opereras samtidigt.

Före operationen bedövas ögat med droppar. En speciell apparat sugs fast på ögat med vakuum. Sedan skapas ett lock i hornhinnan, antingen med en speciell kniv eller med en så kallas femto-laser. Locket lyfts upp och lasern polerar sedan hornhinnan till en ny form.

Sedan sköljs ögat. Därefter lägger läkaren tillbaka locket och kontrollerar att det ligger på rätt ställe. Locket fungerar som ett naturligt plåster som läker fast av sig självt. Ögat läker snabbt och du brukar se bra nästan direkt.

Så mår du efter behandlingen

Operationen tar cirka tio minuter per öga och gör inte ont. Men efteråt kan du känna att det skaver lite i ögonen. Besvären brukar vara mindre än efter en Lasek-behandling. Under den första veckan behandlas ögat med ögondroppar med antibiotika för att undvika en infektion.

Du bör inte köra bil direkt efter operationen. Det kan vara skönt att vila några dagar efter operationen, men du behöver som regel inte vara sjukskriven.

Så går en behandling med SMILE till

SMILE-metoden är lämplig om du är närsynt, lätt till måttligt översynt eller har astigmatism. Båda ögonen kan opereras samtidigt.

Före operationen bedövas ögat med droppar. En speciell apparat sugs fast på ögat med vakuum. Sedan skapas en ficka i hornhinnan med en så kallas femto-laser. Efter laserbehandlingen tar läkaren bort den tunna skiva av vävnad som lasern skapat inne i hornhinnan.

Fickan läker ihop sig självt. Ögat läker snabbt och du brukar se bra nästan direkt.

Så mår du efter behandlingen

Operationen tar cirka tio till femton minuter per öga och gör inte ont. Men efteråt kan du känna att det skaver lite i ögonen. Besvären brukar vara mindre än efter en Lasek-behandling. Under den första veckan behandlas ögat med ögondroppar med antibiotika för att undvika en infektion.

Du bör inte köra bil direkt efter operationen. Det kan vara skönt att vila några dagar efter operationen, men du behöver som regel inte vara sjukskriven.

Risker med laserbehandling

Som vid alla kirurgiska ingrepp finns en risk för infektion. Det inträffar mycket sällan vid laserbehandling av brytningsfel, men när det händer kan det orsaka en bestående försämring av synen. För att minska risken för infektion behandlas ögat med droppar som innehåller antibiotika den första veckan efter operationen.

Direkt efter operationen är det vanligt att du känner att du blir bländad av ljus och ser glorior runt ljuskällor i halvmörker. I de allra flesta fall går dessa problem över, men i ovanliga fall kan det ta flera månader.

Ungefär en till två procent av de som opererats får bestående besvär efter en operation. Det kan vara oregelbundna brytningsfel, bländningsfenomen i mörker och att du får svårare att se kontraster. Risken för att få bestående besvär är större om du har stark närsynthet eller andra stora brytningsfel.

Att opereras med Lasek ger även en risk för så kallad haze. Det innebär att din hornhinna kan bli grumlig och din syn blir disig. Detta brukar gå över med tiden, men ibland kan det ta lång tid.

Ibland behövs en operation till

När resultatet efter en laserbehandling inte blir bra handlar det oftast om att synfelet inte har korrigerats fullt ut. Det händer cirka tio procent av de som genomgår en laserbehandling mot synfel. Det är vanligare om brytningsfelet från början varit stort. En ny operation kan behövas för att resultatet ska bli bra.

Operation då en extra plastlins sätts in i ögat

Stark närsynthet och översynthet kan korrigeras med en metod som kallas ICL. Vid dessa synfel är laserbehandling inte tillräcklig.

Oftast opereras båda ögonen vid samma tillfälle.

Så går behandlingen till

Operationen innebär att en mycket tunn plastlins opereras in i ögat, framför ögats egen lins. Styrkan på linsen bestäms i förväg genom noggranna mätningar av ögat.

Vid vissa brytningsfel behandlas ögats iris med laser en till två veckor före operationen. Det görs för att minska risken för att trycket i ögat ska öka direkt efter operationen.

Operationen utförs under lokalbedövning och tar ungefär tio minuter. Läkaren gör ett litet snitt i kanten på hornhinnan och lägger in den nya linsen på plats.

Så mår du efter behandlingen

Efter operationen kan du känna en viss irritation i ögat i några dagar. Men det är ovanligt med kraftig irritation, skavkänsla och ljuskänslighet.

Redan dagen efter kan du märka att synskärpan har förbättrats.

De första veckorna efter operationen får du droppa ögondroppar med antibiotika och som dämpar inflammation.  

Risker med behandlingen

Trots att läkaren har gjort mätningar som visar hur stark linsen ska vara finns det en risk att styrkan inte blir rätt. Då korrigeras inte brytningsfelet fullt ut. Det innebär att du kan behöva glasögon även efter operationen. Den inopererade linsen kan också bytas ut om styrkan inte skulle visa sig vara den rätta.

Operation då en plastlins ersätter ögats egen lins

Du som är närsynt, översynt eller har astigmatism och är över 40 år kan behandlas med en metod som kallas RLE. Behandlingen går till på samma sätt som en operation för grå starr.

Ögats egen förmåga att ställa om för seende på olika håll försvinner efter operationen. Men denna förmåga är ändå nästan försvunnen i den här åldern. Man opererar som regel inte personer som ännu inte har en fullt utvecklad ålderssynthet med behov av läsglasögon eller progressiva glas.

Oftast operas båda ögonen vid samma tillfälle.

Så går behandlingen till

Metoden innebär att ögats egen lins opereras bort. Det görs med hjälp av ett ultraljudsinstrument. Sedan ersätts den med en plastlins. Styrkan på linsen bestäms i förväg genom noggranna mätningar av ögat.

Operationen utförs under lokalbedövning och tar tio till femton minuter. Operationen går till som en operation för grå starr. Läkaren gör ett litet snitt i kanten på hornhinnan. Sedan tar hen bort ögats egen lins med ett ultraljudsinstrument och lägger in den nya linsen på plats.

Så mår du efter behandlingen

De första veckorna efter operationen får du ta ögondroppar med antibiotika och ögondroppar som dämpar inflammation.  

Många behöver glasögon i vissa situationer även efter operationen. Det beror delvis på vilken typ av lins som opereras in i ögat.

Risker och komplikationer

Trots att läkaren har gjort mätningar som visar hur stark linsen ska vara finns det en risk att styrkan inte blir rätt. Då korrigeras inte brytningsfelet fullt ut. Det innebär att du kan behöva glasögon även efter operationen. Brytningsfelet korrigeras ofta med en Lasik-behandling eller en Lasek-behandling.  Den inopererade linsen kan också i vissa fall bytas ut om styrkan inte skulle visa sig vara den rätta. Detta görs vanligtvis inom högst någon månad, eftersom linsen kan växa fast när den suttit längre.

Efter operationen kan du besväras av ljusstrålar kring lampor och se kontraster sämre. Dessa besvär brukar minska med tiden. Det är ovanligt att besvären blir bestående.

Liksom vid alla kirurgiska ingrepp finns en liten risk för infektion. Det drabbar cirka ett öga av åttatusen opererade ögon. En sådan ögoninfektion kan orsaka en bestående försämring av synen. Andra ovanliga risker med ingreppet är näthinneavlossning och svullnad i gula fläcken.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Mer på 1177.se

Syn

Här kan du läsa mer om olika typer av sjukdomar och besvär i ögonen, till exempel akut glaukom, färgblindhet, skelning och glaskroppsavlossning.

Synfel

Att ha ett synfel är vanligt. Det kan göra att du antingen ser dåligt på nära eller långt håll eller både och. Ibland kan synfel göra att du får ont i huvudet och känner dig trött i ögonen. Synfel kan ofta rättas till med glasögon, kontaktlinser eller med operation.

Synnedsättning

En synnedsättning kan vara medfödd eller komma senare under livet. Vissa synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Behandlingen som du får beror på vad som orsakat synnedsättningen.

Grå starr, katarakt

Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Det gör att du får sämre syn. Det varierar hur lång tid det tar innan synen blir dålig. För en del tar det några månader, för andra flera år. Grå starr behandlas med en operation. Alla som får grå starr behöver inte opereras.

Till toppen av sidan