Avbruten graviditet

Abort

Abort betyder att avbryta en graviditet. I Sverige har vi fri abort enligt lagen och den som är gravid bestämmer själv om abort. Det finns olika sätt att göra abort. Graviditeten avbryts antingen med hjälp av tabletter eller genom en operation.

Alla som gör abort har olika skäl. Det spelar ingen roll vilken orsak som ligger bakom beslutet, alla har lika mycket rätt till abort. Rätten till abort finns beskriven i abortlagen.

Den här texten finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Boka en tid

Ta kontakt med en abortmottagning eller en gynekologisk mottagning om du är gravid och funderar på abort. Där får du tid för en undersökning för att kontrollera hur länge du har varit gravid. Ni pratar även om vilken abortmetod som är bäst för dig.

Hur förberedelserna går till beror sedan på vilken abortmetod som ska användas.

Du som är gravid bestämmer

Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra abort eller inte, det står i abortlagen. Du har också rätt att ändra dig när som helst före själva aborten. Det kan vara bra att prata med den som du har blivit gravid tillsammans med om hur du vill göra. Det är också bra att fatta ett gemensamt beslut om det går. Men ibland går inte det och då bestämmer du som är gravid. 

Du som inte får bestämma

Enligt lagen är det alltid personen som har fostret i sin kropp som får bestämma om en abort. Att inte få vara med och bestämma om en abort kan kännas jobbigt. Du kan ha starka känslor om aborten. Du har rätt att prata om dina känslor och få samtalsstöd. Läs mer nedan under rubriken samtalsstöd.

När går det att göra abort?

En graviditet räknas från senaste mensens första dag, inte från själva befruktningstillfället. Fram till och med den 18:e graviditetsveckan har du rätt att göra abort utan att behöva berätta för någon varför du vill göra det.

Efter den 18:e graviditetsveckan måste Socialstyrelsen ge tillstånd för abort. Då måste det finnas särskilda skäl till aborten. Exempel på skäl kan vara att du har problem med alkohol eller droger, att du mår psykiskt dåligt eller att fostret inte utvecklas som det ska. Ålder kan också vara ett särskilt skäl. Vårdpersonalen hjälper dig att söka tillstånd.

Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan överleva utanför den gravidas kropp. Därför räknas 21 hela veckor och sex dagar in i graviditeten som sista dagen för abort.

Så går en abort till

En abort kan göras på olika sätt. 

Medicinsk abort

Medicinsk abort är den vanligaste metoden. Metoden går att använda under hela den period då abort är tillåten.

Den medicinska aborten påbörjas på abortmottagningen. Du får ett läkemedel som startar aborten. Sedan får du gå hem. En del kan få en blödning efter den första tabletten, det gör i så fall inget.

Någon dag senare får du komma tillbaka till mottagningen. Där får du ett läkemedel som gör att livmodern får sammandragningar. Läkemedlet kan tas på olika sätt. Du kan föra in det i slidan. Du kan också svälja det eller lägga det under tungan. Vårdpersonalen berättar hur du ska göra.

Du stannar sedan kvar på mottagningen och efter några timmar kommer det en blödning med klumpar och graviditeten stöts ut. Det kan göra ont, men i så fall får du smärtlindring. Senare samma dag kan du åka hem. 

Ibland kan du få ta den andra omgången tabletter hemma, en så kallad hemabort. Det är en rekommendation att du har någon hos dig när du gör hemaborten.

Efter aborten är det vanligt att blöda i cirka två veckor. I början är blödningen ungefär som en mens eller kanske lite mer, sedan avtar den. En del kan blöda längre. Huvudsaken är att blödningen minskar med tiden. 

Oftast får du med dig ett graviditetstest hem, som du kan göra efter 3 – 4 veckor.

Kirurgisk abort

Kirurgisk abort kan användas till graviditetsvecka 12 eller 13, men oftast inte under väldigt tidig graviditet. Det är en operation. Ibland får man först ett läkemedel som mjukar upp livmoderhalsen. Läkemedlet kan tas på olika sätt. Det finns sådant som du för in i slidan, eller sådant som du lägger under tungan.

Sedan blir du nersövd och läkaren för in ett instrument i livmodern, instrumentet är kopplat till en sug. Försiktigt sugs foster och moderkaka ut ur livmodern. Själva ingreppet brukar gå ganska fort.

Efteråt får du stanna kvar på mottagningen i några timmar för att vila. Efter en kirurgisk abort blöder du vanligtvis mindre än efter en medicinsk abort.

Sen abort

Efter vecka 12 eller 13 görs aborter alltid med medicinsk metod, men då är aborten mer långdragen och du får stanna längre på mottagningen. Det är olika hur lång tid aborten tar, men de flesta får åka hem samma dag. Ibland måste läkaren avsluta med en skrapning av livmodern, ifall det finns kvar rester av moderkakan. 

Preventivmedel

I samband med aborten får du prata med en barnmorska om preventivmedel. Du kan få boka in besök för att sätta in en spiral eller en p-stav. Du kan också få recept på p-piller och instruktioner om när de ska tas efter aborten. Läs mer om skydd mot graviditet.

Abort när du är under 18 år

Även om du är under 18 år är det du själv som bestämmer om du vill göra abort. Personalen på abortmottagningen har tystnadsplikt och får inte berätta för någon om ditt besök. Men om du är under 18 år brukar personalen föreslå att någon vuxen hemma får veta att du ska göra en abort. Det kan vara bra med någon som kan vara ett stöd både före och efter aborten. 

Går det inte att berätta hemma att du ska göra en abort kan du kanske berätta det för någon annan vuxen som du litar på. Det kan vara en släkting eller någon annan närstående, eller en kurator eller en skolsköterska. Ju närmare 18 år du är ju mindre har de vuxna som ansvarar för dig rätt att få veta om dina kontakter med vården. 

Att göra abort ska inte innebära att du försätts i en situation där du kan råka illa ut. Men i vissa situationer händer det att vårdpersonalen måste ta kontakt med någon vuxen som ansvarar för dig, exempelvis om du hamnat i en situation där du kan fara illa. De kan också behöva göra en anmälan till Socialtjänsten för att du ska få hjälp. I så fall får du alltid själv veta det först.

Så mår du efter aborten

Efter en abort kan du leva som vanligt, men det kan vara skönt att vila någon dag. De första dagarna kan du ha litet ont, ungefär som mensvärk. Veckorna efter aborten är det vanligt att blöda ungefär som en mens eller kanske lite mer. Hur länge det kommer blod skiljer sig från person till person. Blödningsmängden beror också på vilken typ av abort du har gått igenom. 

Mensen brukar ofta komma tillbaka efter 4 till 6 veckor. Ofta är den första mensen efter aborten rikligare än vanligt.

Samtalsstöd före och efter abort

Oavsett varför du gör abort och avsett om beslutet var lätt eller svårt kan det vara skönt att få hjälp att reda ut tankarna. Du kan ha ett behov av att prata och få stöd både när du står inför beslutet om abort, och i efterhand när aborten är genomförd. Det gäller även dig som varit delaktig till graviditeten.

En del som genomgår en abort känner sig nedstämda efter behandlingen. En del blir lättade. Ibland växlar känslorna. Känslorna kan också komma en tid efteråt. 

Många får stöd av någon närstående, men du kan också få samtalsstöd genom vården. Ibland kan det kännas skönt att få tala med någon som är van vid den här typen av funderingar. Det kan till exempel vara en kurator eller psykolog på abortmottagningen eller en barnmorska på en barnmorskemottagning. 

Du kan boka en tid för samtalsstöd genom abortmottagningen. Rådgivningen är kostnadsfri. Du kan få samtalsstöd även om det har gått lång tid sedan aborten.

Komplikationer

Uppsala län

Komplikationsrisker vid abort

Den svenska abortvården är säker och de allra flesta kvinnor upplever inga komplikationer. Ju tidigare en abort genomförs, desto mindre är komplikationsrisken.
De risker som finns vid medicinsk abort är stor blödning, infektion och ofullständig abort med behov av vidare åtgärd av rester i form av tabletter eller kirurgi (skrapning). I enstaka fall fortgår graviditeten efter aborten och det är därför viktigt att du gör ett graviditetstest i hemmet efter 3-4 veckor samt att du hör av dig vid fortsatta graviditetssymtom.
Risken för någon av ovanstående komplikationer är cirka 7-10 per 100 aborter. Risken för allvarlig komplikation såsom mycket stor (transfusionskrävande) blödning, allvarlig infektion med blodförgiftning eller skada på livmodern är cirka 1 per 1000 aborter.

Tabletterna som du får (Cytotec, misoprostol) kan ge följande biverkningar: illamående, diarré, temperaturstegring och kortvarig frossa. Observera att symtomen ska vara lindriga och övergående, annars bör du ta kontakt med vården.
Vänd dig till barnmorska eller läkare på familjeplaneringsmottagningen om du har frågor om riskerna förknippade med aborten.

En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid. Den ökar inte heller risken för missfall i framtiden.

Risk för infektion

Det finns en ökad risk för infektion i livmodern efter en abort, även om det är ovanligt.

För att minska infektionsrisken finns det några saker du bör undvika så länge du blöder eller har bruna flytningar:

  • Undvik samlag i slidan.
  • Undvik tampong eller menskopp.
  • Undvik att bada, men duscha går bra. 

Vid en infektion är vanligt att du får ett eller flera av följande symtom:

  • Feber över 38 grader.
  • Ont i nedre delen av magen. Det känns ömt om du trycker på magen.
  • Flytningar som luktar illa.

Söka vård

Sök vård på en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning om du tror att du har infektion i livmodern.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Mer på 1177.se

Gynekologisk undersökning

Det kan finnas olika anledningar till en gynekologisk undersökning. Till exempel om du har besvär från underlivet, om du är gravid eller om du ska lämna prov för HPV och cellförändringar. Du får sitta i en särskild stol när barnmorskan eller läkaren gör undersökningen.

Lokalbedövning

Lokalbedövning innebär att en mindre del av kroppen bedövas, till exempel inför en undersökning eller behandling som gör ont.

Narkos

Narkos innebär att du inför en operation eller undersökning blir sövd med hjälp av läkemedel. Därför kallas narkos ibland också för sövning. Den djupa sömnen tillsammans med smärtstillande läkemedel gör att du slipper ha ont och ta del av det som händer under operationen eller undersökningen.

Ultraljudsundersökning vid graviditet

Vid en ultraljudsundersökning granskas fostret på rörliga bilder. Det är en form av fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik innebär att sjukvården bedömer barnets hälsotillstånd redan innan barnet har fötts. Alla gravida erbjuds ett ultraljud mellan vecka 18 och 20. Ljudvågorna påverkar inte barnet.

Till toppen av sidan