Soomaali/Somaliska

Raadso daryeel

Söka vård - somaliska

Current articles

Visa innehåll som:
 • Kani waa 1177

  Det här är 1177 - somaliska

  Waxaad wici kartaa lambarka telefoonka ee 1177 haddii adiga ama qof qoyskaaga ka mid ah uu jiran yahay. Markaas ayaad talo ka heli kartaa kalkaaliso ku hadasha Ingiriisi ama Iswidhish. Habeen iyo maalinba waad soo wici kartaa. Bogga 1177.se ayaa laga helayaa macluumaad caafimaadka iyo cudurrada ku saabsan.

 • Sidan ayuu daryeelka bukaanka ee Iswiidhan u shaqeeyaa

  Så fungerar vården i Sverige - somaliska

  Haddii adiga ama qof qoyskaaga ka tirsan uu daryeel caafimaad u baahan yahay ayaad badiyaa caawimo ka heli kartaan xarun caafimaad (vårdcentral). Wac lambarka 1177 haddii aanad hubin meesha aad daryeel caafimaad ka raadsaneyso. Waxaad kula hadli kartaa af Iswiidish ama Ingiriisi. Kalkaalisooyinka ka jawaabaaya ayaa xitaa kaala talin kara waxyaalaha aad adigu sameynayso si aad uga roonaato.

 • Daryeel caafimaadka ee dadka magangelyo doonka ah ama aan sharciga Iswiidhan haysan

  Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige - somaliska

  Qofka qaangaadhka ah/weyn ee magangelyo doonka ah ayaa xaq u leh inuu helo daryeel caafimaad iyo daryeelka ilkaha ee aan sugi kareynin. Waxay taasi xitaa khuseysaa qofka Iswiidhan jooga ee bilaa sharciga ah. Qofka 18 sano jir ka yar ayaa markasta xaq u leh inuu helo daryeel caafimaad iyo daryeel ilkaha ah.

To the top of the page