Psykiska sjukdomar och besvär

Psykos och vanföreställningar

En psykos innebär att man upplever verkligheten förändrad eller annorlunda. Man kan få en enskild psykos, eller så kan det vara en del av en psykossjukdom som schizofreni.

Innehåll - Psykos och vanföreställningar

Visa innehåll som:
  • Att vara närstående till någon som har en psykossjukdom

    Som närstående kan du vara ett stort stöd för den som är sjuk. För att orka i längden är det viktigt att du tar hand om dig själv och söker det stöd du behöver.

  • Psykos och psykossjukdomar

    En psykos innebär att du till exempel kan höra röster eller känna dig förföljd, fast ingen annan uppfattar det så. Det är viktigt att du får behandling tidigt.

Mer på 1177

Patientföreningar och närståendeföreningar

Här finns en lista över föreningar och organisationer som erbjuder olika form av stöd. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Du behöver inte heller vara medlem för att ta kontakt.

Psykoterapi och psykologisk behandling

Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling.

Läkemedel vid psykossjukdomar

Behandling av psykotiska symtom består bland annat av antipsykotiska läkemedel. Du kan även behöva behandling med andra läkemedel. Syftet är att lindra symtomen och minska risken för att bli sjuk igen.

Till toppen av sidan