2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra

Rávvagat dutnje geas lea covid-19

Råd till dig som har covid-19 - nordsamiska

Dás leat rávvagat dutnje geas lea covid-19 dávda. Rávvagat leat dutnje guhte sáhtát leahkit ruovttus ja it dárbbaš divššu buohcceviesus. Váldde oktavuođa divššuin jus šattat skihpaseappot.

Dás sáhtát lohkat eanet covid-19 birra.

Lea deaŧalaš ahte bisut ruovttus jus leat skibas. Don dárbbahat nai guođđit iskosa vai oaččut diehtit jus dus lea covid-19. Iskos lea seammá go testen. Boahkut covid-19 vuosttá go leat dearvvaštuvvan, jus it juo lea boahkuhuvvon.

Vállje regiovnna bajimusas siiddus de oaččut eanet dieđuid du guovllu birra.  

Du kan läsa texten på svenska här. 

To the top of the page