Översättningar

Strategi och process för översättningar på 1177.se

Här beskrivs hur vi arbetar på 1177.se med översättningar. Du kan bland annat läsa om vilka språk och ämnesområden vi prioriterar och vilken process vi följer.

Inera anlitar Kommunikationsbyrån KAPI Marketing för översättningar. 2017 utförde KAPI en behovs- och målgruppsanalys tillsammans med 1177.se. Den ligger till grund för den strategi som 1177.se nu har för översättningar.

Strategin och målgrupps- och behovsanalysen finns att läsa i sin helhet här:

Projektplatsen - om tillgänglighet på andra språk.

Till toppen av sidan