Vården i Norrbotten

Sök psykiatrisk vård i Norrbotten

Innehållet gäller Norrbotten

Mår du psykiskt dåligt finns det alltid hjälp att få. Här ser du vart du kan vända dig för att få hjälp vid lätta, allvarliga och akuta psykiska problem. Barn och ungdomar upp till 18 år söker ofta stöd och vård på andra ställen än vuxna.

Lätta psykiska problem

Vid lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din hälsocentral för att få hjälp.

På en hälsocentral arbetar läkare och sjuksköterskor och här finns även annan vårdpersonal som till exempel psykolog, kurator och dietist. Din läkare på hälsocentralen kan om det behövs remittera dig vidare till psykiatrin.

För dig upp till 20 år finns möjlighet att kontakta en ungdomsmottagning för att prata om det som känns tungt och trist. Ungdomsmottagningar finns på flera orter i Norrbotten.

Du som har barn i skolåldern eller du som går i grundskolan eller gymnasiet kan vända dig till skolhälsovården. Kontaktuppgifter finns på din kommuns webbplats.

Gäller det yngre barn, 0-6 år, kan du vända dig till en barnavårdscentral (BVC).

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem kan du vända dig direkt till den psykiatriska vården.

Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Är du 18 år eller äldre vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Psykiatrisk öppenvård finns vid mottagningar på flera orter i Norrbotten.

Du kan få remiss till mottagningen av läkare vid till exempel din hälsocentral. Du kan också själv ta kontakt med mottagningen för rådgivning och eventuell tidsbeställning.

Akuta psykiska problem

Vid akuta psykiska problem kan du alltid ringa 112.

Om du är osäker på vart du ska vända dig för akuta psykiska problem, kontakta din hälsocentral eller ring 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning som kan hjälpa dig vidare. Du kan även vända dig till psykiatrisk akutmottagning som har öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

Ung med psykiska problem

Om du är ung och tycker att livet känns jobbigt så finns det flera ställen att vända dig till. Det finns många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med.

Du kan också vända dig till sjukvården och socialtjänsten. Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har tystnadsplikt. Du som är ung kan välja mellan flera olika vägar att få hjälp.

Stöd i din kommun

För dig som har psykiska funktionsnedsättningar och/eller mer omfattande psykiska problem, kan det finnas hjälp att få genom din hemkommun. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta allvarlig isolering. Kommunen kan också ha så kallade personliga ombud som kan hjälpa dig.

På alla skolor, från lågstadiet till gymnasiet, har man tillgång till elevhälsa. De som arbetar där är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Alla skolor måste erbjuda sina elever elevhälsa. Ofta har skolsköterskan ett mottagningsrum på skolan dit man kan vända sig.

Du kan också vända dig till lärare, skolans rektor eller skolans webbplats för hjälp med att komma i kontakt med elevhälsan.

Socialtjänsten i kommunen kan ge stöd till personer och familjer med problem, som att man behandlas illa, inte kan ta hand om sig själv, blir slagen eller inte har pengar för att överleva.

Av socialtjänsten kan man också få råd om man är orolig över att någon annan inte mår bra eller har det svårt.

kommunens webbplats kan du hitta mer information om du söker efter psykisk hälsa.

Fråga om råd

1177

Undrar du över något? Kanske har någon annan haft liknande funderingar. Ring 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

UMO – ungdomsmottagning på nätet

UMO.se kan den som är 13-25 år få råd och ställa anonyma frågor.

Patient- och stödföreningar

Du kan även vända dig till patient- och stödföreningar. De kan ge information och hjälpa till att få kontakt med andra i en liknande situation.

Hjälplinjer

Det finns även nationella telefonjourer som du kan ringa till för stöd och rådgivning.

Studenthälsan

På universitetens och högskolornas studenthälsa finns ofta kurator eller psykolog som kan hjälpa till med stödsamtal, rådgivning och hänvisning. Dit kan du vända dig för råd eller samtal om exempelvis stress, alkoholproblem, prestationsångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och rädsla för att tala inför andra.

Till toppen av sidan