Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Norrbotten

Innehållet gäller Norrbotten

Region Norrbotten ger bidrag till sjukresor både till egna vårdgivare och till privata vårdgivare som har avtal med Region Norrbotten. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag. De vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast.

Till toppen av sidan