Driftstopp orsakar omfattande störning i vården.Det här meddelandet avser Norrbotten

Just nu kan vårdpersonal inte komma åt patienternas journaler. De flesta planerade operationer och alla besök i tandvården ställs in under förmiddagen. Besök på hälsocentraler och vissa mottagningar kommer att kunna genomföras. Den akuta vården påverkas inte av dessa problem.

Lek

Så utvecklas barn av att leka

Med hjälp av lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga att samspela med andra. Leken är också ett sätt att bearbeta händelser och gör att barn förstår verkligheten.

Ett barn bygger torn av klossar med siffror på. Fotografi.
Bygga ett torn av klossar är en kul och spännande lek.

Den här texten handlar om barns lek i olika åldrar och hur du som vuxen kan uppmuntra lek. I FN:s konvention om barnets rättigheter står det att alla barn har rätt till lek och att alla barn föds med förutsättningen att leka.

Till toppen av sidan