Lek

Så utvecklas barn av att leka

Med hjälp av lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga att samspela med andra. Leken är också ett sätt att bearbeta händelser och gör att barn förstår verkligheten.

Ett barn bygger torn av klossar med siffror på. Fotografi.
Bygga ett torn av klossar är en kul och spännande lek.

Den här texten handlar om barns lek i olika åldrar och hur du som vuxen kan uppmuntra lek. I FN:s konvention om barnets rättigheter står det att alla barn har rätt till lek och att alla barn föds med förutsättningen att leka.

Vad är lek?

Barn leker både själva och tillsammans med andra. Lek är frivillig, spontan, lustbetonad och inte målstyrd. Det är processen och inte målet med leken som är viktig.

Barn har en medfödd lust att utforska sin omvärld. Leken kan hjälpa till att göra verkligheten lättare att förstå. 

Vad lär sig barn i leken?

Här är några exempel på vad barnet lär sig genom att leka:

  • Barnet får veta mer om sig själv, sin kropp och sin omgivning.
  • Barnet lär sig om andra genom att leka låtsaslekar.
  • Barnet får lära sig att kompromissa och dela med sig.
  • Barnet bearbetar upplevelser, händelser och intryck.
  • Barnet tränar empati, språket, utvecklar sin fantasi och kreativitet.
  • Barnet tränar på sin koncentrationsförmåga.

Hur leker barn i olika åldrar?

Här kan du läsa om några typer av lekar och hur barn tecknar under olika åldrar. Alla barn är olika och därför är åldersgränserna inte exakta.

Barn upp till ett år – upptäcker världen

Den första leken uppstår i samspelet mellan det lilla barnet, vårdnadshavarna och andra i barnets närhet. I början handlar leken om att titta, lyssna, smaka, känna och att samspela. Tittut är ofta en av de första lekarna. Någon gömmer sig under några sekunder bakom till exempel en kudde, men kommer alltid tillbaka. Barnet lär sig att lita på andra och att turas om. Leken övar också barnet att känna sig trygg.

Ett till tre år – erövrar världen                                                       

Barn mellan ett och tre år tycker ofta om att vara tillsammans med andra barn i sin egen ålder och storlek. De härmar gärna varandra och leker samma lekar. Barnen leker oftast inte med varandra, utan bredvid varandra.

Barn runt ett till ett och ett halvt år vill gärna göra som de vuxna gör. De hjälper gärna till och hämtar saker, hjälper till att duka, går omkring och pratar i låtsasmobil och så vidare.

När barnet är ett till två år börjar kanske barnet banka med en krita så att det blir märken på ett papper. Så småningom blir rörelserna mer kontrollerade och upprepas så att kritan förs fram och tillbaka eller i cirklar.

När barn är ungefär ett och ett halvt år ritar de ofta ganska planlöst. I den här åldern kan man till exempel ge barn tjocka kritor, pennor, grova penslar eller fingerfärg att rita eller måla med.

Tre till fem år – fantasilekar

Barn mellan tre och fem år leker ofta i mindre grupper eller två och två. De leker både med och bredvid varandra. Många tycker om att se på när större barn leker. Ofta är det roligt att klä ut sig och låtsas vara någon annan. Barn i den här åldern behöver plats för lekar där de kan röra sig ordentligt, till exempel springa, hoppa, klättra och dansa.

I leken kan barnen träna sig på att själva lösa konflikter. Från ungefär fyra år kan barn ofta klara av att turas om.

När barnet är runt tre till fyra år brukar hen kunna rita en huvudfoting.

Fem till sju år – rollekar

Många barn mellan fem och sju år leker gärna i grupp, men de har fortfarande behov av att också leka ensamma. Ibland leker de bredvid varandra. Barn kan nu skilja på fantasi och verklighet. Därför kan de leka låtsaslekar. Många barn i den här åldern tycker att det är roligt att låtsas vara någon annan och leker gärna rollekar tillsammans. Det kan vara lekar om familj, husdjur, filmer eller sådant som barnen har sett på tv.

När barnet är omkring fem år kan hen använda sig av geometriska former för att göra figurer. En figur kan exempelvis bestå av en rektangel eller triangel som föreställer kroppen, en cirkel för huvudet och långsmala rektanglar som föreställer armar och ben.

Sju till tio år – regellekar

Barn mellan sju och tio år leker ofta i större grupper. Leken har nu mer tydliga regler. I den här åldern kan barn också utveckla egna lekar med regler som de kommer överens om. En del lekar har de lärt sig av vuxna eller äldre barn, till exempel tjuv och polis och kurragömma. Vanliga regellekar är bollspel, som fotboll och brännboll. Många barn tycker om att hjälpa föräldrarna eller andra vuxna med praktiska saker som att tvätta bilen eller laga mat.

När barn i den här åldern tecknar försöker de återge verkligheten mer som den är. Barnet försöker ge föremål rätt proportioner och djup i bilden.

Hur kan jag som vuxen uppmuntra lek?

Relationen med ditt barn stärks om du som vuxen leker med hen minst en kvart om dagen. Här är några exempel på hur du kan uppmuntra lek.

Ge tid åt ditt barns lek

Det krävs tid för att leken ska komma igång ordentligt. Därför är det viktigt att barn får tid att leka färdigt utan avbrott. Kanske kan du vänta en stund med middagen eller en planerad utflykt?

Skapa utrymme för lek

För rollekar krävs en plats som lätt går att förändra. Med en filt och några kuddar kan barnet enkelt göra en koja under ett bord. Utomhus finns mycket utrymme. Lek utomhus. Helst varje dag.

Ta vara på barnets idéer i leken

Låt barnet själv komma på vad hen ska göra och vad hen ska leka med. Det är viktigt att barn får vara barn.

Vägled barnen

Lär barnet säga ifrån om någon behandlar hen på ett sätt som hen inte tycker om. Blanda dig bara i leken om någon riskerar att skadas.

Ta fram något att rita med

Hjälp ditt barn att skapa genom att ta fram till exempel pennor.

Som vuxen kan du vara med i barnets bildskapande genom att rita sådant som barnet känner igen och som du vet att barnet tycker om. 

Hur ska jag förhålla mig till krigslekar?

Många barn tycker om att leka med leksakspistoler och andra leksaksvapen. Leken kan vara ett sätt för barnet att bearbeta känslor och upplevelser, som inte behöver ha med krig att göra. Det viktigaste är att barnet har någon vuxen att prata med. Då kan du som vuxen också förmedla dina värderingar.

Barn ritar ibland teckningar med inslag av krig, våld och andra skrämmande händelser. Det finns många tänkbara orsaker till att barn gör det. En anledning är att barn tycker att det är spännande med sådana teman. En del barn är fascinerade av hjälteberättelser där vapen och strider ingår.

Som vuxen kan du prata med ditt barn om teckningen för att ta reda på om hen vill berätta något om den.

Att barn använder mörka färger i sina bilder ska inte tolkas som tecken på att de mår dåligt. Barn kan tycka om att se den kraftiga effekt den svarta färgen ger mot papprets bakgrund.

Om du har frågor om ditt barns lek kan du alltid kontakta barnavårdscentralen, bvc

Läs mer på 1177.se

Barnets utveckling

Läs om hur barnet utvecklas, från 0 till 18 år. Få info om vad barn förstår i olika åldrar och vad som är bra för utvecklingen.

Tips för att få barn att röra sig

Barn och unga behöver röra sig för att må bra. Det är viktigt för bland annat kroppen, hjärnan och sömnen. Här får du tips och råd om hur du kan göra för att få barn att röra sig mer i vardagen.

Till toppen av sidan