Att få hjälpmedel

Funktionsnedsättning Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg
Du som har en funktionsnedsättning har enligt lag rätt till vård och stöd. En sjukdom eller en skada kan man bli frisk från. Men en funktionsnedsättning har man oftast hela livet. Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning.

Habilitering och rehabilitering

Region Kronobergs habilitering och rehabilitering för barn, unga och vuxna ger dig med funktionsnedsättning redskap som underlättar din vardag.

Ansökan till vuxenhabiliteringen i Kronoberg

Du har rätt till tolk

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv eller har grav hörselnedsättning. Du har rätt till tolk i alla situationer där du är i behov av att förstå och göra dig förstådd. Tolktjänsten är kostnadsfri och beställs genom regionens tolkcentral.

Vid akut behov av tolk i samband med larm, ring 112.

Råd i texttelefon

SOS 112 kräver inte att du ringer via Texttelefoni. Du kan slå 112 direkt med din texttelefon för att tala med en SOS-operatör.

OBS! Funktionerna Tala/Höra Direkt kan inte användas när du ringer 112 direkt från din texttelefon.

Vill du kunna Tala eller Höra Direkt går det bra att ringa via Texttelefoni. Du ringer då 020-600 600 och när förmedlaren svarar begär du nummer 112 och därefter förmedlas samtalet som vanligt.

Teletal

Teletal är telefonstöd för dig som har svårt med tal, röst eller språk. När du ringer Region Kronobergs växel får du möjlighet att välja teletal.

Hjälpmedel

Region Kronoberg ansvarar för alla hjälpmedel för personer upp till och med 17 år. Från och med 18 år är det din kommun som är ansvarig för de flesta hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen i Region Kronoberg förskriver elektriska rullstolar och avancerade sittanpassningar. Hjälpmedelscentralen kan också hjälpa till med reparation och underhåll av vissa hjälpmedel.

Tillgänglig information

Region Kronoberg erbjuder anpassad information, exempelvis inläst information, lättläst, teckenspråksfilmer och viss information översatt till andra språk.

Till toppen av sidan