Behandlingar med läkemedel

Lokalbedövning

Lokalbedövning innebär att en del av kroppen bedövas. Du kan till exempel få lokalbedövning om du ska göra en undersökning eller behandling som gör ont. Du kan få lokalbedövning på olika sätt, bland annat med spruta, gel och sprej.

Den här texten handlar om lokalbedövning som du får av vårdpersonal.

I texten Så använder du lokalbedövande kräm och plåster kan du läsa mer om lokalbedövning som du använder själv.

Förberedelser

Oftast behövs inga särskilda förberedelser inför att du ska få lokalbedövning. Berätta för läkaren om du tidigare har fått en allergisk reaktion av lokalbedövningsmedel.

Ibland behöver du fasta innan

Ibland behöver du avstå från mat och dryck en kort tid innan du får lokalbedövning. Det kallas för att fasta. Läkaren berättar hur länge du behöver avstå från mat och dryck.

Så går det till att få lokalbedövning

Du kan få lokalbedövning i form av läkemedel i spruta, gel eller sprej. Vad som används beror på vilken behandling eller undersökning du ska göra.

Lokalbedövning med spruta

Vid bedövning med spruta tvättar vårdpersonalen huden först med desinfektionsmedel. Sedan sprutar hen in läkemedlet i huden med hjälp av sprutnålen.

Det brukar svida och spänna lite, framför allt på områden där huden är stram. Det går över snabbt. Bedövningen verkar efter bara någon minut.

Den som ger bedövningen brukar först spruta in lite av läkemedlet. Sedan fylls resten på när bedövningen har börjat ge effekt.  

Nervblockad

Det är vanligt att spruta in bedövningsmedel direkt vid en nerv eller vid en större samling av nerver. Det kallas för en nervblockad och används till exempel om du ska få dina tänder, ben eller armar opererade.

Ibland behövs hjälpmedel för att hitta rätt nerv. Det kan till exempel vara när större områden ska bedövas, som en arm eller ett ben. Ett vanligt hjälpmedel är ultraljud. Med ultraljud går det att se nerverna. Ett annat hjälpmedel kan vara en nervstimulator. En nervstimulator kan visa var nerven finns med hjälp av elektriska signaler. Det gör att bedövningen hamnar så exakt som möjligt runt nerven.

Ibland händer det att sprutans nålspets nuddar vid en nerv. Då kan det kännas som en elektrisk stöt. Det kan kännas obehagligt, men är inte skadligt. Om du upplever det ska du säga till så att nålens läge kan ändras.

Gel

Du kan få bedövningsgel om du ska få en urinvägskateter, det vill säga en slang införd i urinröret.

Gel kan också användas om du behöver en slang införd genom näsan och ner till magsäcken för att få flytande näring. Det kallas för sond. Det kan kännas som om näsan och halsen är svullna en stund efteråt eftersom slemhinnan blir bedövad.

Sprej

Du kan få lokalbedövning med sprej i svalget inför undersökningar av magsäcken, matstrupen eller svalget och luftrören. Du kan få lite hosta precis när medlet sprejas in. Efter några minuter börjar bedövningsmedlet att verka. Då brukar det kännas som om halsen är svullen, fastän den inte är det.

Bedövning vid vissa handoperationer

Inför vissa handoperationer kan du få en sorts lokalbedövning som kallas intravenös regional anestesi. Handen och armen lindas då hårt med en gummilinda för att blodet ska pressas bort. Därefter används en så kallad manschett på överarmen som pumpas upp så att blodet inte kan rinna tillbaka ut i armen.

Sedan får du bedövningsmedlet insprutat i ett blodkärl på handen. Armen och handen blir bedövade efter 10 – 20 minuter. Det kan kännas kallt när bedövningsmedlet sprutas in. Det brukar pirra och kännas varmt i fingrarna och handflatan när bedövningen börjar verka.

Så mår du efteråt

Det här kan vara bra att tänka på när du har fått lokalbedövning:

  • Vid bedövning av svalget ska du inte äta eller dricka förrän bedövningen har släppt. Annars finns det risk för att du sväljer fel och får ner maten i luftstrupen.
  • Du som har fått lugnande läkemedel samtidigt som lokalbedövningen behöver ibland stanna kvar ett par timmar på mottagningen för extra tillsyn. Du ska inte heller köra något fordon.
  • Lokalbedövning fungerar i ett par timmar upp till närmare ett dygn. Du kan få ont när lokalbedövningen släpper efter en operation. Då kan det vara bra att ta smärtstillande läkemedel. Börja gärna ta det tidigt så att du slipper få så ont.
  • Du som har blivit bedövad i till exempel hela armen eller benet ska inte köra något fordon under det närmaste dygnet. Du kan uppleva att kroppsdelen känns fumlig och svår att styra även när bedövningen börjar släppa. Då kan du behöva hjälp för att ta dig hem.

Komplikationer och biverkningar

En del bedövningsmedel innehåller adrenalin. Det kan ge hjärtklappning och en känsla av att vara yr eller omtöcknad strax efter att du har fått bedövningsmedlet. Det är en naturlig reaktion på adrenalin och inte en allergisk reaktion.

Adrenalin används för att öka tiden då bedövningsmedlet ger effekt. Adrenalin gör också att blodkärlen drar ihop sig, vilket minskar risken för blödning.

Mycket ovanliga komplikationer

Det är ovanligt med komplikationer efter lokalbedövning. Här är några komplikationer du kan få:

  • Du får en allergisk reaktion eller en annan allvarlig reaktion av bedövningsmedlet.
  • Du får en infektion.
  • Du får en nervskada.

Det är mycket ovanligt men läkemedel kan komma in direkt i blodet. Då kan du få symtom på förgiftning som stickningar i tungan och munnen, oroskänsla och yrsel. Du kommer att få särskild övervakning om det finns risk för detta. Symtomen går ofta över av sig själv. Det är mycket ovanligt att det blir allvarligt.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Mer på 1177.se

Bedövning och smärtlindring vid tandvård

Du kan få lokalbedövning eller annan smärtlindring hos tandläkaren. Det får du för att det inte ska göra ont när du till exempel får en tand lagad. Barn brukar alltid få bedövning om de vill ha det.

Så använder du lokalbedövande kräm och plåster

Du kan använda lokalbedövande kräm eller plåster inför en behandling eller undersökning som gör ont. Både barn och vuxna kan använda lokalbedövande kräm och plåster.

Till toppen av sidan