Tandvård

Laga tänder

Din tand behöver lagas om du har fått hål i den eller om en gammal lagning har gått sönder. Det finns några olika sätt att laga en tand, men det vanligaste är att den lagas med en fyllning.

Den här texten handlar om på vilka sätt dina tänder kan lagas. Om du behöver nya tänder finns det mer att läsa om det i texten om konstgjorda tänder.

När behöver jag laga mina tänder?

Hål i tänderna beror på infektionssjukdomen karies. Väldigt små hål behöver inte alltid lagas. Däremot är det viktigt att hålla tanden ren och undvika att äta kolhydrater mellan måltiderna så att hålet inte blir större och djupare.

Det är ofta svårt att hålla ett större hål rent från bakterier. Ett hål som inte lagas kan orsaka en inflammation och en infektion i tandnerven. Hålet blir då större och djupare. Det leder ofta till tandvärk och att tanden måste lagas eller ersättas.

Ibland behöver en tand lagas för att en gammal lagning har gått sönder eller för att tanden har blivit skadad. Det är viktigt att laga en tand som gått sönder.

I en trasig tand blir det ofta karies eftersom det blir svårare att hålla tanden ren från bakterier.

Olika metoder för att laga tänder

Det finns i huvudsak två olika typer av tandlagningar. Det är vanligast att få en fyllning eller en krona. De kan antingen vara permanenta eller tillfälliga.

Vilken metod som lämpar sig bäst beror på var skadan sitter och hur stor den är. Lagningsmetoderna kostar olika mycket. Du får tillsammans med tandläkaren välja hur tanden ska lagas om det finns fler än ett sätt att göra det på.

Det finns flera olika material som tandläkaren kan använda för att laga en tand. Vilket material som är mest lämpligt beror på var skadan sitter och hur stor skadan är. Om du vet att du är överkänslig eller allergisk mot något material är det viktigt att du berättar det.

Vilket material som används kan påverka kostnaden för behandlingen eftersom en del material är dyrare än andra. Du kan själv vara med och bestämma tillsammans med tandläkaren vilket material som ska användas.

Så går behandlingen till

En tandhygienist undersöker på tänderna på en patient i en tandläkarstol.
Tandläkaren eller tandhygienisten börjar med att undersöka dina tänder.

I tandläkarens eller tandhygienistens undersökning ingår att bedöma om hålet i tanden eller skadan har förändrats sedan det upptäcktes. Tandläkaren eller tandhygienisten kommer troligen att behöva ta röntgenbilder.

Ibland går det att vänta med lagningen om det är karies som inte längre är aktiv.

Verkar det som att du har början till tandlossning kan du få gå hos en tandhygienist som följer utvecklingen. Har du en pågående tandlossning kan tandhygienisten behandla infektionen och få tandlossningen att avstanna.

Tandläkaren lagar tanden med en fyllning om du har ett hål eller en mindre skada på en tand. En mer omfattande skada på någon tand brukar lagas med en krona.

Du får bedövning

Du kan få bedövning eller annan smärtlindring innan behandlingen startar. Du kan också få smärtstillande under behandlingen om du känner att det börjar göra ont.

Ibland hjälper inte bedövningen som den ska, till exempel om du har mycket tandvärk från början. Då kan du få bedövning direkt i tandnerven så att den fortsatta behandlingen inte gör ont.

Ofta plastblandning i fyllningen

Tandläkaren börjar med att borra bort den del av tanden som är skadad. Gamla lagningar tas också bort. 

Sedan förbereder tandläkaren tanden för att göra fyllningen. Fyllningen kan bestå av olika material. Det vanligaste fyllningsmaterialet är komposit, som är ett tandfärgat plastmaterial.

Fyllningen fäster huvudsakligen på tanden med ett lager lim på hålets väggar. Limmet härdas oftast med ultraviolett ljus från en härdlampa.

Sedan fyller tandläkaren hålet med komposit och härdar igen för att fyllningen ska stelna. Det kan behövas flera omgångar med komposit och härdning för att fylla hålet.

Det finns också komposit som stelnar av sig själv. Den kan till exempel användas om tandläkaren har svårt att komma åt med ljuset från härdlampan.

Slipning för att anpassa ytan

När fyllningen har hårdnat behöver tandläkaren oftast slipa på den för att forma fyllningen så att den liknar de andra tänderna och se till att fyllningen inte blir för hög. Slutligen putsar och polerar tandläkaren fyllningen för att tanden ska kännas lika jämn som de andra tänderna.

Behandlingen tar oftast mellan 15 och 45 minuter. En komplicerad lagning kan ta lite längre tid.

Tillfällig fyllning skyddar ett tag

Ibland kan en tand behöva lagas med en tillfällig fyllning.

Du kan få en tillfällig fyllning om du till exempel får en behandling som inte kan göras helt färdig vid ett och samma tillfälle. Du kan exempelvis få en tillfällig fyllning över hålet i tanden om den ska rotfyllas. En tillfällig fyllning ska skydda tanden så att det inte ilar i den eller att bakterier från munnen inte kan ta sig in i tanden.

Du kan också få en tillfällig fyllning om du går akut till en annan tandläkare än din ordinarie och den tandläkaren inte har tid att göra en permanent lagning.

Den tillfälliga fyllningen tas bort när du får den riktiga lagningen. En provisorisk lagning sitter inte lika hårt som en permanent. Det är för att den ska vara lätt att ta bort utan att tanden blir skadad då tandläkaren ska göra den riktiga lagningen. Men lagningen får inte heller sitta så löst att du tappar den.

Det är inte ovanligt att den provisoriska fyllningen släpper och att du får återvända till tandläkaren för att få en ny tillfällig fyllning.

Flera besök för att få en krona

En krona är en konstgjord tand eller ett tandformat skal som fästs över den egna tanden. En krona görs oftast om din tand har stora skador som inte kan lagas med en vanlig fyllning. Du behöver oftast gå till tandläkaren minst två gånger för att få en krona.

Tandläkaren börjar med att borra eller slipa bort den skadade delen av tanden och sedan forma det som är kvar av tanden så att det går att göra en krona på den. En ganska stor del av tanden måste tas bort för att kronan ska få plats ovanpå din egen tand.

Tandavtryck för att göra en krona

När tanden har slipats ned tillräckligt mycket, tar tandläkaren ett avtryck av tänderna.

Avtrycket görs i en form som fylls med ett särskilt mjukt material. Formen sätts över tänderna i käken där kronan ska fästas. Formen får sitta kvar i några minuter så materialet stelnar. Sedan lossas formen försiktigt från tänderna. Tandläkaren tar även ett avtryck av tänderna i den andra käken.

Avtrycken från tänderna används av en tandtekniker för att göra en gipsmodell som används när kronan ska tillverkas.

Det blir allt vanligare att tandläkaren tar bilder på tänderna i överkäken och underkäken med en liten kamera kopplad till en dator. Bilderna skickas sedan till en tandtekniker som gör kronan. Det kan ta någon vecka innan den är klar.

Kronan tillverkas oftast i keramiska material eller metall. Det kan också vara en kombination av både materialen.

Tillfällig krona innan den permanenta sätts på

Oftast behöver du en tillfällig krona medan du väntar på den som sedan ska sitta kvar. Den tillfälliga kronan är oftast av plast och inte lika hållbar. Den fäster inte lika stadigt i munnen. Det är vanligt att den lossnar och att du får gå tillbaka till tandläkaren för att sätta tillbaka den igen.

När den permanenta kronan är klar tas den tillfälliga kronan bort. Den nya kronan ska passa bra in i bettet innan den sätts fast med ett särskilt cement.  Tandläkaren kontrollerar att kronan sitter bra och att den passar in med de andra tänderna.

Så mår du efteråt

Du kan känna dig bedövad i munnen några timmar efter behandlingen om tanden lagats med bedövning. Efter ett tag släpper bedövningen och då mår du som vanligt igen.

Det går bra att tugga med tanden direkt efter behandlingen om du fått en permanent lagning. Det kan vara bra att ta det försiktigt tills bedövningen har släppt så att du inte biter dig eller bränner dig då du är bedövad.

Vänta med att tugga med en tillfällig lagning

Har du fått en tillfällig fyllning eller tillfällig krona är det vara bra om du väntar i 30 till 60 minuter med att tugga på tanden. Då hinner fyllningen eller cementet i kronan stelna.

Ibland kan det kännas lite ömt när du tuggar. Det kan hända att det ilar i tanden om du dricker eller äter något kallt, varmt, sött eller syrligt.

Besvären brukar försvinna efter någon eller några dagar. Ta kontakt med tandvårdsmottagningen om besvären inte har försvunnit efter några veckor eller om de blivit värre.

Biverkningar eller komplikationer

Det är inte vanligt, men du kan vara allergisk mot något av ämnena som används i fyllningar eller i kronor. Då kan du till exempel få utslag på insidan av kinden, läppen eller tungan som är i kontakt med det nya tandmaterialet. Du kan också få utslag på huden.

Besvären går oftast över av sig själv. Det kan ta från några dagar upp till några veckor. Ta kontakt med tandvårdsmottagningen om besvären inte går över. Då kanske materialet i tanden behöver ersättas med ett annat material.

När är behandlingen olämplig?

Säg till om du vet att du är allergisk mot ett visst material eller ett visst ämne så att tandläkaren inte använder det.

Misstänker du att du är allergisk mot ett material som tandläkaren vill använda kan du i vissa fall kontrollera det hos en hudläkare. Oftast kan du tillsammans med tandläkaren välja ett annat material.

Dina rättigheter i tandvården

Du kan söka tandvård på vilken tandvårdsmottagning du vill i hela landet. Varje tandvårdsmottagning bestämmer själv priset för den tandvård den utför. Fråga vad en undersökning eller behandling kostar. Du har rätt att få veta det i förväg.

Läs om dina rättigheter i tandvården här.

Gratis för barn och unga

Barn och unga behöver inte betala för tandvård. Det gäller till och med den 31 december det år du fyller 23. Då ingår nästan alla undersökningar och behandlingar som tandläkaren eller tandhygienisten anser att du behöver.

Tandvårdsbidrag

Du får betala för tandvård från och med det år du fyller 24.

Du får ett bidrag för tandvård varje år. Hur mycket du får beror på hur gammal du är. Det kallas allmänt tandvårdsbidrag. Säg till att du vill använda bidraget när du ska betala.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för tandvård fungerar så att du under en period på tolv månader betalar hela kostnaden för tandvård upp till 3 000 kronor. Om dina tandvårdskostnader under perioden överstiger det beloppet får du tandvårdsstöd från staten. 

Garantier

Det finns garantier för de flesta behandlingar. Det betyder du kan få en behandling omgjord utan att du behöver betala en gång till. Läs om garantier inom tandvård.

Läs om kostnader och ersättningar inom tandvård här.

Tolkning till ditt språk

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Ibland kan du behöva betala för språktolk.

Mer på 1177.se

Bedövning och smärtlindring vid tandvård

Du kan få lokalbedövning eller annan smärtlindring hos tandläkaren. Det får du för att det inte ska göra ont när du till exempel får en tand lagad. Barn brukar alltid få bedövning om de vill ha det.

Hål i tänderna – karies

Karies är en sjukdom som orsakar hål i tänderna. Du kan minska risken för karies genom att borsta tänderna varje dag.

Så håller du tänderna rena

För att hålla tänderna friska är det viktigt att sköta om dem varje dag. Du behöver både borsta tänderna och göra rent i mellanrummen

Till toppen av sidan