Smärtbehandlingar och rehabilitering

Neurologisk rehabilitering i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

I Kalmar län erbjuds neurologisk rehabilitering för dig med funktionsnedsättning efter till exempel en hjärnskada, stroke eller en neurologisk sjukdom så som Parkinson eller Multipel Skleros (MS).

Den neurologiska rehabiliteringen bedrivs vid sjukhusen i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. På sjukhusen arbetar vi i multidisciplinära team där bland annat arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, dietist, logoped, kurator och rehabassistent ingår.

Syftet med rehabiliteringen är att du ska bibehålla/öka din funktions- och aktivitetsförmåga. Rehabiliteringen utformas efter dina egna förutsättningar och dina uppsatta mål.

Intensivrehabilitering i Västervik

I Västervik finns möjlighet att ansöka till intensivrehabilitering för dig med neurologisk sjukdom eller skada. Här finns tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, logoped och kurator. Intensivträningen är totalt åtta halvdagar under en tvåveckors period.

Kriterier för att kunna delta

För att du ska kunna tillgodogöra dig intensivträningen behöver du uppfylla följande kriterier:

  • kunna formulera ditt mål med träningen
  • vara självständig i personlig vård och förflyttningar
  • kunna förflytta dig självständigt minst 100 meter, med eller utan hjälpmedel.

Plats

Samrehabs lokaler i hus 12 på Västerviks sjukhus.

Patientavgift

250 kronor per dag (patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet).

Skicka in en ansökan

Du ansöker om intensivrehabilitering genom att logga in via e-tjänsten Intensivrehabilitering i Västervik

Om du blir aktuell för intensivrehabilitering i Västervik kommer du kallas till en bedömning innan perioden startar. Vid mötet utformar vi tillsammans din individuella rehabiliteringsplan. 

Bo på patienthotell under rehabiliteringstiden

Det finns möjlighet att bo på Patienthotellet Västervik. Observera att boende på patienthotell inte ingår i högkostnadsskyddet.

Rehabilitering på annan plats

Rehabilitering har bra långvarig effekt om den sker i vardagsmiljö. Region Kalmar län har därför beslutat att rehabilitering främst ska ske inom vår egen organisation och så nära patientens hemmiljö som möjligt. Det kan dock uppstå situation där rehabilitering inom vår egen organisation inte är möjlig eller lämplig. Det kan då bli aktuellt med rehabilitering i extern verksamhet.

Ansök om rehabilitering på annan plats. Din ansökan kommer bedömas utifrån ditt rehabiliteringsbehov. Besked om beslutet skickas med brev till dig som ansökt.

Till toppen av sidan