1177

Dags för vaccinationta hand om dig

Här finns hälsotips och råd om vanliga symtom, skador och vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensan. Om du blir sjuk finns det ofta mycket du kan göra på egen hand för att må bättre. Ta hand om dig!

Aktuella artiklar

Stanna hemma om du är sjuk

Nu är det många virus som sprids. Stanna hemma om du har symtom som kan bero på covid-19 eller annan smittsam infektion.

Att bli utsatt för våld i nära relationer

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan.

Ångest kan kännas olika

Ångest är en individuell upplevelse, medan vissa får tydliga symtom som hjärtklappningar och svettningar får andra istället en diffus känsla av obehag och rastlöshet. Här får du tips om vad du kan göra för att må bättre!

Öka din kunskap om vitt snus och e-cigaretter

Just nu ökar användningen av vitt snus och e-cigaretter lavinartat. Färsk statistik för Kalmar län visar att användningen av det vita snuset bland länets högstadieelever har ökat med 36 procent det senaste läsåret. Motsvarande siffra för e-cigaretter är 41 procents ökning.

Aktuellt i Kalmar län

Misstänkt bedrägeriförsök

8 november: Region Kalmar län vill varna för en person som säger sig ringa från sjukvården och vill att personer ska använda sitt bankID.

Skydda dig mot säsongsinfluensan

28 oktober: Nästa vecka öppnar bokningen för vaccination mot årets säsongsinfluensa för dig som tillhör riskgrupp.

Användning av nya nikotinprodukter ökar bland högstadieelever

21 oktober: Årets Tobaksfri duo-enkät visar att användningen av det vita så kallade tobaksfria snuset ökar bland länets högstadieelever med 36 procent det senaste läsåret. Motsvarande siffra för e-cigaretter (vejp) är 41 procents ökning. Däremot minskar rökning och snusning av det bruna konventionella snuset.

Aktuella artiklar

Logga in på ett säkert sätt

Logga inte in på 1177.se genom andra webbplatser. Öppna alltid ett nytt fönster och logga in från webbplatsen 1177.se. Läs mer om hur du loggar in på ett säkert sätt.

Mindfulness mot stress

Känner du dig stressad? Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress och oro.

Behöver du en bettskena?

En bettskena är ett vanligt hjälpmedel för att hindra att du pressar ihop tänderna på natten.

Vill du sluta röka?

Bättre andedräkt är en av många fördelar med att sluta röka. Läs om vad du kan få för stöd.

Till toppen av sidan