KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader, du har då rätt till ett frikort.

Jönköpings län

eFrikort införs våren 2019 i Region Jönköpings län

Under våren 2019 blir frikort för sjukvård elektroniska i Region Jönköpings län. Du behöver då inte längre använda stämpelhäften och inplastade frikort. Det räcker med att du uppger ditt personnummer så känner systemet av om frikortsgränsen är uppnådd eller om du ska betala och i så fall hur mycket.

Du måste visa upp dina kvitton på patientavgifter för att få frikortet. Du får frikortet på den mottagning du besöker när du nått 1 150 kronor.

Perioden räknas från det datum du betalade din första kvalificerande avgift hos vårdgivaren/vården.

Frikort för sjukvård är personligt och visas vid besök i vården tillsammans med legitimation.

Om du inte har med dig frikortet när du besöker vården får du betala. Om du tappar frikortet kan du få ett nytt om du har sparat dina kvitton.

I högkostnadsskyddet ingår:

  • avgifter för vård på vårdcentral, sjukhusmottagning, akutmottagning, eller hos privat vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län
  • avgifter för vård utförd av ambulanspersonal när ditt tillstånd inte kräver vidare transport för behandling på sjukhus eller vårdcentral. 
  • avgifter för att förnya recept
  • tandvård till samma avgift som sjukvård (gäller äldre och funktionshindrade samt om du får tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling).

I högkostnadsskyddet ingår inte:

  • avgifter för graviditetstest eller gynekologisk cellprovtagning
  • avgifter för hälsokontroll, hälsorådgivning, intyg eller vaccinationer
  • avgifter för att ligga på sjukhus.

Obeservera att avgift för uteblivet besök eller sen avbokning inte är högkostnadsgrundande. Det betyder att den inte får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Underlag för frikort och spara alla kvitton

Du måste själv bevaka din rätt till högkostnadsskydd. Olika högkostnadsgrundande vårdgivare (vårdcentral, vissa typer av tandläkarbesök, kiropraktor, sjukgymnaster med flera) använder olika digitala system när de registrerar ditt/dina besök och hur mycket du har betalat. De olika vårdgivarna får inte lov att gå in och läsa i varandras system. Därför måste du själv hålla koll på dina besök och spara dina kvitton. Har du besökt en vårdgivare kan de se hur mycket du har betalt hos just dem och om du kommit upp i högkostnadsskyddet. Många vårdcentraler och sjukhus i länet har samma system, men inte alla, därför kan det upplevas som att frikortet är digitalt.

Du kan be vårdpersonalen att föra in avgiften för besöket i häftet Underlag för frikort, Sjukvård. Häftet får du på din vårdmottagning och det stämplas oavsett om du betalar med betalkort eller faktura. Då är det enkelt att se vilket belopp du har kommit upp till och när du har rätt till frikort för sjukvård. Du måste spara alla kvitton från patientavgifter. 

Vård utanför Jönköpings län

Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet och ger rätt till avgiftsfria besök hos vårdgivare som har avtal med regioner eller landsting. Om du får vård utanför Jönköpings län har du rätt att föra in avgifter från dessa besök i häftet Underlag för frikort, Sjukvård. Spara besökskvittot från annat landsting och be vårdpersonalen föra in avgiften i häftet.

Läs mer om patientavgifter i Jönköpings län

eFrikort införs våren 2019

Under våren 2019 blir frikort för sjukvård elektroniska i Region Jönköpings län. Du behöver då inte längre använda stämpelhäften och inplastade frikort. Det räcker med att du uppger ditt personnummer så känner systemet av om frikortsgränsen är uppnådd eller om du ska betala och i så fall hur mycket.

Du som redan har ett frikort i papper

Du som redan har ett frikort i papper när eFrikort införts kommer inte behöva visa upp detta längre. Dina uppgifter flyttas automatiskt över till det nya systemet och därefter räcker det att du uppger ditt personnummer.

Du som har ett påbörjat stämpelhäfte

Du som inte har frikort men har sparade kvitton eller ett påbörjat stämpelhäfte behöver få dina kvitton/besök registrerade i det nya systemet. När eFrikort är infört kan du ta med dig dina kvitton/stämpelhäfte vid nästa vårdbesök och be personalen i receptionen om hjälp med registreringen.

Besök hos privat vårdgivare

Besöker du en privat vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort så sparar du kvittot och registrerar det nästa gång du besöker någon av Region Jönköpings läns vårdmottagningar. Har du frikort och ska besöka en privat vårdmottagning eller en mottagning utanför Region Jönköpings län så kan du också be om ett intyg som visar att du har frikort.

Mer information

På vårdcentralen eller mottagningen på sjukhuset kan du få mer information om högkostnadsskydd eller frikort för sjukvård.

Mina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.