SKADOR PÅ ARMAR OCH BEN

Knäskålsbrott

Knäskålen är tålig för slag och stötar, men kan spricka eller gå sönder i flera bitar om du till exempel faller med böjda knän mot ett hårt underlag eller är med om en bilolycka. Knäskålen brukar läka helt efter behandling om den inte är alltför skadad.

Det kan ta minst ett halvår innan du blir bra efter att ha brutit knäskålen. Det är vanligt att du känner dig öm i knäskålen när den trycker mot något, till exempel om du står på knä. Ömheten kan kännas i upp till ett par år efter skadan.

Symtom

Du kan få ett eller flera symtom om knäskålen spricker eller går sönder: 

  • Du får mycket ont.
  • Du får snabbt en svullnad på framsidan av knäskålen.
  • Du får svårt att stödja på benet.

När och var ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en akutmottagning eller vårdcentral om du tror att du har ett brott på knäskålen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Här kan du hitta vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Här visas tre varianter av knäskålsbrott (från vänster till höger): lodrät spricka, tvärgående spricka och spricka i flera bitar.

Du behöver varken få gips eller skena om sprickan på knäskålen är uppifrån och ner. Du får stödja på benet och röra knät, men det är bra att undvika kraftig belastning som att hoppa eller springa under fyra till sex veckor efter att du fått skadan. Du kan behöva gå med kryckor under de första veckorna.

Du kan få gå med en skena i tre till sex veckor eller bli gipsad om du har en tvärgående spricka eller flera sprickor. 

Operation

Du blir opererad om benbitarna behöver läggas på plats. Då sätts bitarna ihop med metalltråd och skruv. Skruven får för det mesta sitta kvar, medan metalltråden brukar tas bort efter några månader. Du behöver inget gips om bitarna sitter ihop bra efter operationen.

Du kan få träffa en fysioterapeut om du har blivit opererad eller haft gips för att öva upp rörelseförmågan.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan