Sunda vanor

Livscafé Passion för livet

Innehållet gäller Jönköpings län

Passion för livet är ett program för och av seniorer. Tillsammans samtalar ni i livscaféer om hälsa, egna förändringar och livsstil.

Livscaféer om att påverka sin hälsa och livskvalitet

Passion för livet ger dig som senior kunskap och verktyg för att själv kunna ta ansvar för och skapa dig ett hälsosamt liv. 

 

Passion för livet innebär att en grupp seniorer träffas vid sex till tio tillfällen på så kallade livscaféer. Under ledning av särskilt utbildade handledare samtalar ni som deltar om olika hälsoteman. De områden som Passion för livet fokuserar på har, enligt forskning, en direkt påverkan på hälsa och livskvalitet. 

 

Livscaféerna olika teman är:

  • Naturligt åldrande
  • Fysisk aktivitet
  • Förebygga fall
  • Mat och dryck 
  • Social gemenskap
  • Läkemedel för äldre

Du äger din kunskap

En viktig princip för Passion för livet är att du som senior själv äger kunskapen, att du kan själv och tillsammans med andra kan göra förändringar i din livsstil.

Är du intresserad?

Livscafé drivs av seniorer som startar egna grupper, ibland med stöd från någon organisation. Du har möjlighet att delta i en redan befintlig grupp, men du kan också välja att starta en egen grupp och bli handledare.

Vill du delta i eller leda livscafé i Passion för livet?
Kontakta Eva Timén eller Susanne Lundblad via passion.livet@rjl.se

Mer information

Du kan också läsa mer om Passion för livet och om utbildningarna på Region Jönköpings läns Folkhälsa och sjukvårdswebb.

Till toppen av sidan