PSYKISK HÄLSA

More to life - samtalscafé

Innehållet gäller Jönköpings län

More to life-samtalscafé är för dig mellan 20-29 år som vill dela tankar och erfarenheter med andra och få nya idéer och perspektiv.

För dig som vill vända hinder till möjligheter och nå nya mål

More to life-samtalscafé är för dig som vill dela erfarenheter med andra och få nya idéer och perspektiv.

Vi tar upp allt från hälsofrågor till relationer, hur man bryter invanda mönster och hur tanke, känsla och handling hör ihop.

Du får konkreta tips på hur du kan gå från ord till handling och sätta upp mål utifrån det som är viktigt för dig.

Mellan träffarna kommer du ha möjlighet att testa nya redskap för att till exempelvis bryta en vana eller åstadkomma enen förändring som du vill göra.

Vid sex tillfällen träffas gruppen i cafémiljö med max åtta deltagare. Teori varvas med praktiska övningar och gruppdeltagarnas erfarenheter och tankar. Gruppen handleds av en More to life-coach.

Träffarna är gratis men fika betalas av deltagarna själva.

More to life - Värnamo

Nästa More to life - samtalscafé startar på Campus Värnamo den 9 september 2019. 

Kontakt: Katja Koivisto 0370- 37 76 22
Varnamohalsocenter@varnamo.se 

Samverkan Värnamo Hälsocenter och Campus Värnamo

Är du intresserad att vara med i en grupp på din ort?

Lämna en intresseanmälan till ida-klara.johansson@rjl.se

För mer information om More to life-samtalscafé, kontakta Ida-Klara Johansson, sektionen för folkhälsa, Region Jönköpings län, SMS 070-5905605.

Välkommen att höra av dig!

Till toppen av sidan