Psykisk hälsa

More to life - samtalscafé

Innehållet gäller Jönköpings län

More to life-samtalscafé är för dig som är ung vuxen, vuxen eller senior och som vill dela tankar och erfarenheter med andra, och få nya idéer och perspektiv kring hälsa. Konceptet erbjuds även till riktade målgrupper, till exempel föräldrar, studenter, arbetsplatser osv.

Vad är viktigt för dig?

Känns det viktigt för dig att veta vilka faktorer som påverkar hälsan och hur du med egen kraft kan påverka din vardag? Vill du veta mer om hur andra tänker, ge dig själv tid att stanna upp och reflektera kring dina mål och riktning framåt? Välkommen att delta i samtalscafé.

More to life-samtalscafé

På samtalscaféet tar vi upp allt från hälsofrågor till hur kommunikation och relationer påverkar hälsan. Hur en kan bryta invanda mönster och hur tanke, känsla och handling hör ihop. Du får förutsättningar för att skapa förändring efter behov, få ökad balans i vardagen och empowerment (egenmakt) genom att dela tankar och erfarenheter med andra.   

För att strukturera, värdera och reflektera används övningar och tankeverktyg. Träffarna sker vid fem till sex tillfällen med max åtta deltagare. Gruppen handleds av en utbildad More to life-coach. Träffarna är gratis, men fika betalas av deltagarna själva.

Nedan kan du se vem du ska kontakta för att delta på More to life-samtalscafé.

Habo kommun

More to life-samtalscafé via Hälsocenter Habo. Samtalscaféet riktar sig till dig som är vuxen med risk för stressrelaterad ohälsa.

Kontaktperson:
Hälsocoach Christina Atterling
halsocenter@habokommun.se

Jönköpings kommun

More to life-samtalscafé via Frälsningsarmen Södra Vätterbyggden riktar sig till daglediga, familjer, individer med missbruksproblematik, ofrivilligt ensamma med flera.

Kontaktperson:
Socialkonsulent Edvard Björnvinge
edvard.bjornvinge@fralsningsarmen.se

Sävjö kommun

More to life- samtalscafé via Hälsocenter Sävsjö kommun. Samtalscaféet riktar sig till vuxna i arbetsför ålder och startar löpande när grupper fylls på.

Kontaktpersoner:
Hälsocoacherna Ida Claesson och Kristina Wikström
ida.claesson@savsjo.se eller kristina.wikstrom@savsjo.se

Vaggeryd kommun

More to life samtalscafé via Hälsocenter i Vaggeryd kommun. Samtalscaféet riktar sig till vuxna.

Kontaktperson:
Hälsocoach Jerry Karlsson
jerry.karlsson@vaggeryd.se

Vetlanda kommun

More to life-samtalscafé via hälsocenter i Värnamo kommun. Samtalscaféet riktar sig från unga vuxna till seniorer.

Kontaktperson:
Hälsocoach Maria Grandelius-Lindor
maria.grandelius-lindor@vetlanda.se

Värnamo kommun

More to life-samtalscafé via Värnamo Hälsocenter riktar sig till gravida och småbarnsföräldrar.

Kontaktpersoner:
Hälsocoacherna Elina Rehn och Anna Gustafsson
elina.rehn@varnamo.se eller anna.gustafsson2@varnamo.se

Kontaktuppgifter för förfrågan om samtalscafé för andra målgrupper: varnamohalsocenter@varnamo.se

Kontakt

Har du frågor eller söker mer information om konceptet More to life-samtalscafé?

Välkommen att höra av dig till Ida-Klara Johansson sektion folkhälsa, Region Jönköpings län. 

Till toppen av sidan