PSYKISK HÄLSA

More to life - samtalscafé

Innehållet gäller Jönköpings län

More to life-samtalscafé är framför allt för dig som är ung vuxen, som vill dela tankar och erfarenheter med andra och få nya idéer och perspektiv. Konceptet erbjuds även till riktade målgrupper, till exempel föräldrar, studenter, arbetsplatser osv.

Vad är viktigt för dig?

Vad är hälsa för dig och hur tar du hand om dig själv i din vardag? 

På samtalscaféet tar vi upp allt ifrån hälsofrågor till relationer. Hur en kan bryta invanda mönster och hur tanke, känsla och handling hör ihop.

Du får förutsättningar till att skapa förändring utefter behov, för ökad balans i vardagen och empowerment genom att dela tankar och erfarenheter med andra.   

Till hjälp kommer vi använda olika tankeverktyg för att strukturera, värdera och reflektera.

Vi träffas i cafémiljö vid fem tillfällen med max åtta deltagare. Gruppen handleds av en More to life-coach.

Träffarna är gratis men fika betalas av deltagarna själva.

More to life - Värnamo

More to life-samtalscafé startar måndagen den 2/3 kl 16.30-18.00
Plats: Gummifabriken (vi möts vid bibliotekets entré)

För anmälan scanna QR-koden eller smsa 0721430014

image.png

Kontakt: Hälsocenter telefon 0721430014 mail 
varnamohalsocenter@varnamo.se 

More to life samtalscafé Familjecentralen Bankeryd

För dig som är eller ska bli förälder. Välkommen till More to life-samtalscafé på familjecentralen Bankeryd under 5 måndagskvällar i vår. Start 17 februari 2020 klockan 17:30.

Samma grupp träffas (utan barn) vid 5 tillfällen i cirka en och en halv timme per träff och leds av samtalscoacherna Ida-Klara och Håkan. Fika kostar 20 kronor.

Anmäla dig senast den 10 februari till Helena Gustafsson på mejl eller på telefon 036-10 71 84 (förskollärare/samordnare Bankeryds familjecentral).

Är du intresserad att vara med i en grupp?

För mer information om More to life-samtalscafé, mejla Ida-Klara Johansson eller ring på telefon 070-590 56 05 till sektion folkhälsa, Region Jönköpings län. 

Välkommen att höra av dig!

Till toppen av sidan