Vård i slutet av livet

Palliativa vårdavdelningen i Falkenberg

Innehållet gäller Halland

Palliativa allmänna vårdavdelningen finns för vuxna patienter från hela Halland som har en palliativ diagnos med behov av symptomlindring. Här vårdas också patienter som har anhöriga som behöver avlastning en period. På avdelningen finns åtta vårdplatser och man får komma hit via remiss från läkare.

Medarbetare spelar piano i samlingsrummet.

Anna-Lena Johansson, verksamhetschef, berättar vad som skiljer en palliativ vårdavdelning från en vanlig avdelning.

Rofyllt och utan tidsstyrda rutiner

Här vill vi att det ska vara en lugn och rofylld miljö där både patienter och anhöriga har möjlighet att vara delaktiga i vården och omvårdnaden. Fokus ligger på symptomlindring.

För oss är det viktigt att ge vård utifrån varje persons behov och önskningar. Här finns inga tidsstyrda rutiner utan den dagliga omvårdnaden sker kontinuerligt i samråd med patienter och anhöriga.

Vad skiljer en palliativ vårdavdelning från en vanlig avdelning?

Hela verksamheten går ut på att skapa trygghet och stöd i livets slutskede. Därför är det särskilt viktigt att avdelningen präglas av lugn, tillgänglighet och närhet till personal. För oss är det viktigt att patienter och anhöriga får vara sig själva och är delaktiga i det som sker. Vi erbjuder tid och tillfälle att samtala om saker man funderar på.

Avdelningen ligger nära naturen, längs med ån Ätran och det är möjligt även för sängliggande patienter att få vara utomhus. En viktig del i vårt arbete är också att finnas som stöd för anhöriga.

Lindrande vård men inte alltid vård i livets slutskede

Många tror att palliativ vård alltid handlar om vård i livets slutskede, vilket inte är fallet. Palliativ vård innebär lindrande vård, vilket kan ges under lång tid om man lever med en obotbar sjukdom. Det finns många människor som lever lång tid med en palliativ diagnos.

Bilder från vår avdelning

Här finns bilder som ger en inblick i vår avdelning.

Läkare pratar med patient.
Vi är tillgängliga och nära våra patienter dygnet runt.
Personal i rum och skylt med texten "stör oss gärna"
Vi uppskattar om anhöriga kan delge oss information som kan glädja eller vara till nytta på annat vis i vården.
Vackert matbord med blommor i vas.
Palliativa allmänna vårdavdelningen är inredd för att skapa trivsel och hemmakänsla.
Två av medarbetarna på avdelningen.
Våra medarbetare finns till för både patienter och anhöriga. Vårt mål är att skapa delaktighet och självbestämmande i vården.
Frukostbord med frallor, marmelad och smör.
Vården sker inte alltid i livets slutskede. Det finns många som lever länge med en palliativ diagnos
Patient tillsammans med vårdpersonal.
Vi tycker att det är viktigt att få mycket tid och tillfälle att samtala om saker man funderar på.
Två av våra medarbetare i läkemedelsrummet.
Symptomlindring och trygghet är hörnstenar i vår omvårdnad.
Till toppen av sidan