Att sköta ett nyfött barn

Plötslig spädbarnsdöd – förebyggande råd

Plötslig spädbarnsdöd är väldigt ovanligt. Ändå är det många som känner en oro för att det ska hända ens barn. Här får du råd som baseras på den senaste forskningen. Bästa råden för att undvika plötslig spädbarnsdöd är att låta barnet sova på rygg, att se till att barnets ansikte är fritt när hen sover och att du låter bli att röka.

Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt. I Sverige är det ungefär 1 barn på 6000 som dör i plötslig spädbarnsdöd.

Plötslig spädbarnsdöd är vanligast före sex månaders ålder. Det går inte att se några tecken på barnet innan det händer. Det sker alltid plötsligt och oväntat, och nästan alltid när barnet sover.

Den här texten finns även på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Oklart varför plötslig spädbarnsdöd inträffar

Det är inte klarlagt vad orsaken är. Det är vanligt att barn under ett år får uppehåll i sin andning. Det brukar inte påverka hur de mår.

En möjlig orsak till plötslig spädbarnsdöd skulle kunna vara att en del uppehåll i andningen kan leda till syrebrist. Andra möjliga orsaker kan vara att barnet får svårare att andas om ansiktet inte är fritt eller att barnet blir för varm och därför slutar att andas.

Råd för att förebygga plötslig spädbarnsdöd

Även om plötslig spädbarnsdöd är väldigt ovanligt, är det vanligt att känna en oro för att det ska hända ens barn.

Det här minskar risken betydligt:

  • Låt barnet sova på rygg.
  • Använd inte nikotin.
  • Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varm och kan röra sig när hen sover.
  • Barn som är yngre än tre månader sover säkrast i egen säng.
  • Amma om det är möjligt.
  • Barnet kan använda napp när hen ska sova.

De råd som har störst betydelse för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd är att låta barnet sova på rygg, att låta bli att röka och att se till att barnets ansikte är fritt.

Sova på rygg

Risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet sover på rygg i stället för på mage eller på sidan. Plötslig spädbarnsdöd har minskat betydligt sedan dessa råd började användas. En förklaring kan vara att den övre delen av luftvägarna hålls öppen bättre i ryggläge.

Att sova på sidan är inte lika säkert. Förmodligen beror det på att barnet då kan rulla över på mage.

När barnet kan vända sig själv i sömnen är risken för plötslig spädbarnsdöd mindre. Detta eftersom risken minskar när barnet blir äldre.

Variera barnets huvudställning

Ligger barnet på rygg med huvudet åt samma håll kan huvudformen bli lite sned eller platt. Därför kan du variera huvudställningarna genom att ha barnets ansikte framåt eller åt den ena eller andra sidan. När barnet är vaken är det bra att hen får träna att ligga på magen, under uppsikt av en vuxen.

Använd inte nikotin

Nikotin är skadligt för barnet. Det ökar risken för plötslig spädbarnsdöd både under graviditeten och när barnet är född. Det beror förmodligen på att nikotin gör det svårare för barn att vakna efter ett andningsuppehåll.

Även passiv rökning skadar. Därför är det viktigt att alla som finns i barnets närhet försöker sluta röka.

Alla former av nikotin är skadliga för barnet

Ammar du är det också viktigt att sluta snusa, då nikotinet förs över till barnet. När du slutar röka eller snusa bör du i första hand sluta utan avvänjningsmedel som innehåller nikotin. Barnet får i sig skadliga ämnen även via det.

Kan du inte sluta helt är det bättre att dra ned på användandet. Det minskar riskerna för plötslig spädbarnsdöd.

Behöver du hjälp med att sluta röka eller snusa kan du kontakta en vårdcentral eller en barnavårdscentral. Du kan också få stöd och hjälp via appar och på telefon.

Läs mer om att sluta röka eller snusa.

Se till att ansiktet är fritt, att barnet är lagom varm och kan röra sig

Barnet behöver kunna andas utan några hinder. Genom att hålla barnets ansikte fritt från täcken eller andra sängkläder när hen sover minskar risken för plötslig spädbarnsdöd.

Risken minskar också om barnet kan röra armar och ben när hen sover. Det brukar även vara bra att inte ha en alltför mjuk madrass. Är den för mjuk kan barnet sjunka ner för mycket med kroppen och ansiktet i den.

Barnet ska vara lagom varm, inte för varm. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om barnet blir för varm. Anpassa barnets klädsel efter omgivningens temperatur.

Barn under tre månader sover säkrast i egen säng i förälders rum

Flera studier har undersökt risken för plötslig spädbarnsdöd när en vuxen sover tillsammans med barn. En del studier visar att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar när barn som är yngre än tre månader sover i samma säng som vuxna.

Sover du tillsammans med barnet ökar risken för att barnets sovläge ändras från rygg till mage. Risken ökar också för att barnets ansikte täcks av en arm eller av sängkläder.

Risken för plötslig spädbarnsdöd är större om den som var gravid rökte eller snusade under graviditeten.

Om du använder alkohol eller lugnande medel ökar risken ytterligare för att du täcker över barnets ansikte eller att lägger dig på barnet.

Barnet kan gärna vara hos dig när du ammar eller matar med flaska, men lägg barnet på rygg i en egen säng när hen eller du själv ska sova.

Amma om det är möjligt

Att amma minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det beror förmodligen på att bröstmjölk minskar risken för att barnet får virusinfektioner, som kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd. Barn som ammas vaknar också förmodligen lättare om de får andningsuppehåll.

Napp kan användas när barnet ska sova

Att suga på napp kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Det är inte klarlagt varför risken minskar.

Sök stöd om du känner mycket oro

Kontakta barnavårdscentralen, BVC, om du oroar dig mycket för plötslig spädbarnsdöd och känner att oron blir för stor.

Till toppen av sidan