English/Engelska

Rules and rights

Regler och rättigheter - engelska

Current articles

Visa innehåll som:
Interpretation into my languageTolkning till mitt språk - engelska

You can get help from an interpreter if you do not speak Swedish. The interpreter will help you by translating what is said when you visit healthcare or dental services.

Choosing a clinicVälja vårdmottagning - engelska

You have the right to use the health centre or clinic of your choice when you need outpatient care. You can obtain outpatient care wherever you like in Sweden.

Video: Can I choose my treatment?Film: Får jag välja behandling? - engelska
Video: Can I get help to keep track of my healthcare contacts?Film: Kan jag få hjälp att hålla reda på mina vårdkontakter? - engelska
Video: Choosing a clinicFilm: Välja vårdmottagning - engelska
Video: Who do I contact when I'm ill?Film: Vem kontaktar jag när jag är sjuk? - engelska
To the top of the page