Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid gikt

Gikt är en ledsjukdom som ger plötsliga inflammationer som gör mycket ont. Oftast är det stortåns grundled som blir inflammerad och då finns det läkemedel som lindrar smärtan och inflammationen. Vid upprepade giktattacker finns det läkemedel som förebygger att besvären återkommer.

Gikt kommer i attacker. Typiskt för alla giktattacker är att inflammationen kommer snabbt, är mycket kraftig och sedan läker ut helt inom en till tre veckor.

Läkemedel kan lindra och förebygga gikt

Giktattackerna är mycket smärtsamma men brukar gå över inom en till tre veckor. Det finns läkemedel som lindrar smärtan och inflammationen.

Du kan få läkemedel som förebygger att besvären återkommer om du får upprepade giktattacker. Eftersom några av de förebyggande läkemedlen kan ge en del biverkningar brukar de inte användas efter enstaka giktattack eller om attackerna kommer mycket sällan.

Lindra enstaka giktattacker

Det finns fyra olika läkemedel att välja på för att lindra smärta och inflammation vid en giktattack. Vilket du får beror på din ålder, om du har andra sjukdomar och vilka andra läkemedel du tar.

De flesta får så kallade NSAID eller cox-hämmare för att lindra smärtan och inflammationen vid en giktattack. Dessa läkemedel har ofta snabb effekt vid gikt.

Ett alternativ är läkemedel som innehåller kolkicin. Kolkicin används framför allt om du inte kan ta NSAID, exempelvis på grund av biverkningar eller allergi.

Giktattacker kan även behandlas med kortison. Det kan ges som en spruta i den inflammerade leden, men också som tabletter. Då krävs högre doser och effekten är inte lika snabb som när man får en spruta i leden.

Om du inte tål någon av dessa läkemedel kan smärta och inflammation vid gikt ibland behandlas med blockad av interleukin-1. Det läkemedlet ges i form av en spruta.

Förebygga återkommande giktattacker

Förebyggande behandling vid gikt är målstyrd. Det betyder att man ger behandling med mål att sänka halten av urinsyra i blodet så man inte kan bilda kristaller i leden. Det uppnår man genom att ge förebyggande läkemedel, kontrollera urinsyran i blodet och öka dosen av läkemedlet tills man nått en målnivå på urat 360 µmol/liter eller därunder. Urat är namnet på ett blodprov som görs för att kontrollera halten av urinsyra i blodet. Därefter fortsätter behandlingen med den doseringen och attackerna försvinner.

Vid upprepade attacker kan du få förebyggande läkemedel som innehåller allopurinol, febuxostat eller probenecid. Dessa läkemedel sänker halten av urinsyra. De lindrar inte smärta och du ska inte ta dem för att lindra en akut attack.

Ibland kan läkemedel ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Kontakta din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Till toppen av sidan