Bildundersökningar och röntgen

Ekokardiografi

Innehållet gäller Västmanland

Under en ekokardiografi undersöks hjärtat med ultraljud.

Varför görs undersökningen?

Undersökningen görs för att kontrollera hjärtrummens storlek, hjärtats rörlighet samt hjärtklaffarnas funktion och utseende.

Hur går undersökningen till?

Du får ligga på vänster sida på en brits. En ultraljudsgivare hålls mot bröstkorgen och förflyttas över hjärtat. På en bildskärm ser man hjärtat och dess rörelser samt blodflödet i hjärtat.

Var görs undersökningen?

Ekokardiografi görs på enheten för Klinisk fysiologi i på Västmanlands sjukhus Västerås.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan