Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Psykiska besvär pga dålig arbetsmiljö

Innehållet gäller Västmanland

Vi erbjuder digitala vårdbesök för dig som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö.

Det kan t ex vara på grund av hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter med chef eller medarbetare, upplevelser av kränkningar eller annan utsatthet. Arbets- och miljömedicin i Örebro är en specialistklinik som på uppdrag av Region Västmanland arbetar med arbetsmiljöns påverkan på hälsan.

Anmäl ditt intresse och läs mer genom att logga in i e-tjänsten.

Till toppen av sidan