Om vaccin mot covid-19

Vaccination mot covid-19 i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Boka tid för vaccination mot covid-19. Kontrollera om du tillhör den grupp som erbjuds boka tid.

Se vilka som erbjuds vaccin just nu

Dos 1 och dos 2 (primärdoser)

 • Du ska ha fyllt 12 år för att vaccinera dig.
 • För dos 2 ska det ha gått minst 4 veckor sedan dos 1.

Dos 3 (påfyllnadsdos)

 • Du ska ha fyllt 18 år och det ska ha gått minst 3 månader sedan dos 2.

Dos 4 (påfyllnadsdos)

 • Du som har fyllt 18 år kan vaccinera dig med dos 4 om du vill, rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är tre doser vaccin. Det ska ha gått minst 4 månader sedan dos 3. Läs rekommendationen för dos 4 hos Folkhälsomyndigheten.
 • Du som har måttlig till allvarlig immunbrist och har fyllt 18 år. Det ska ha gått minst 3 månader sedan den senaste dosen. Måttlig immunbrist gällande de som har fått immunsänkande preparat såsom DMARDS, JAK-hämmare, bilogiska läkemedel eller Presisolon (minst 15 mg dagligen).
 • Du som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom och har fyllt 18 år, inklusive gravida. Se aktuella riskgrupper hos Folkhälsomyndigheten. Det ska ha gått minst 4 månader sedan den senaste dosen.

Dos 5 (påfyllnadsdos)

Det ska ha gått minst fyra månader sedan dos 4.

 • Du som är född 1957 eller tidigare.
 • Du som tillhör en riskgrupp och tidigare har fått en extra påfyllnadsdos på grund av allvarlig immunbrist. Det ska ha gått minst tre månader sedan dos 3.
 • Du som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har fyllt 18 år.
 • Du som har Downs syndrom och har fyllt 18 år.
 • Du som har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du som bor på särskilt boende för äldre vaccineras i hemmet.

Du ska inte boka tid om du:

 • Har vaccinerats för mindre än 7 dagar sedan (gäller ej influensavaccin för personer över 18 år).

Läs mer om vilka som rekommenderas vaccin hos Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om hur många gånger du rekommenderas vaccinera dig mot covid-19

Så bokar du tid

Tidsbokning via 1177.se

Boka tid genom att välja en vaccinationsmottagning och logga in med e-legitimation.

Boka tid till dig själv

Boka tid som vårdnadshavare till barn under 13 år

 • Boka tid som ombud
 • Vårdnadshavare loggar in som sig själv.
 • Välj "Agera ombud" och barnets namn. Då kommer du till barnets startsida.
 • Välj att lägga till en mottagning. Skriv "vaccinationsmottagning" i sökfältet för att se lista över alla mottagningar i länet.

Tidsbokning på telefon 021-481 87 00

Du kan få hjälp att boka tid genom att ringa vaccinationsbokningen på telefonnummer 021-481 87 00, öppet vardagar 08.00-16.30.

Boka tid utan svenskt personnummer

Du kan boka tid för vaccination även om du inte har ett svenskt personnummer.

 • Du som har ett LMA-nummer eller reservnummer kan få hjälp att boka tid genom att ringa vaccinationsbokningen på telefonnummer 021-481 87 00, öppet vardagar 08.00-16.30.
 • Du som saknar LMA- eller reservnummer kan skaffa det genom att ringa Råby vårdcentral och asylhälsa, telefonnummer 021-17 60 00. När du har fått ett reservnummer kan du boka tid för vaccination genom att ringa 021-481 87 00, öppet vardagar 08.00-16.30. Adress till Råby vårdcentral och asylhälsa

Så bokar du om eller av din tid

Av/omboka tid på 1177.se

Du som har fått en kallelse eller bokat tid via vaccinationsbokningen på telefon

Välj den vaccinationsmottagning du har en bokad tid. Klicka på av-/omboka tid och logga in med e-legitimation för att hitta bokningen.

Du som har bokat tid själv via 1177.se

Logga in med e-legitimation och hitta din bokade tid

Du som saknar e-legitimation

Ring 021-481 87 00. Öppet vardagar 08.00-16.30.

Av/omboka på telefon

Ring 021-481 87 00. Öppet vardagar 08.00-16.30.

Drop-in på vissa vaccinationsmottagningar

Glöm inte att avboka din bokade tid om du väljer drop-in istället.

Västerås

Hälla vaccinationsmottagning

Glasvingegatan 5

 • Onsdag 5 oktober, klockan 15:00-16:30
 • Torsdag 6 oktober, klockan 15:00-16:30
 • Måndag 10 oktober, klockan 15:00-16:30
 • Tisdag 11 oktober, klockan 15:00-16:30
 • Onsdag 12 oktober, klockan 15:00-16:30
 • Torsdag 13 oktober, klockan 15:00-16:30

Servicehälsan vaccinationmottagning

Legeringsgatan 2

 • Onsdag 5 oktober, klockan 08:30-11:30 och 14:00-16:00
 • Torsdag 6 oktober, klockan 08:30-11:30 och 14:00-16:00
 • Fredag 7 oktober, klockan 10:00-12:00
 • Måndag 10 oktober, klockan 08:30-11:30 och 14:00-16:00
 • Tisdag 11 oktober, klockan klockan 08:30-11:30 och 14:00-16:00
 • Onsdag 12 oktober, klockan 08:30-11:30 och 14:00-16:00
 • Torsdag 13 oktober, klockan 08:30-11:30 och 14:00-16:00
 • Fredag 14 oktober, klockan 10:00-12:00

Uppdaterat vaccin mot covid-19

De nya vaccinen mot covid-19 är mRNA-vaccin som har anpassats så att de ska bli mer lika virusvarianten omikron. Det uppdaterade vaccinet för nuvarande omikronvarianten (BA.5) förväntas komma till Region Västmanland i oktober.

Vänta inte med att vaccinera dig tills de nya vaccinen kommer

Viruset sprids fortfarande och du kan bli allvarligt sjuk i covid-19 om du är ovaccinerad, eller om du väntar med att vaccinera dig igen. Därför är det viktigt att du vaccinerar dig när du rekommenderas göra det oavsett vilket vaccin du får. Alla godkända vaccin skyddar lika bra mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Du behöver vara vaccinerad mot covid-19 minst två gånger för att kunna få ett anpassat vaccin. Vilket vaccin du får beror på tillgång till vaccin.

Dos 4 och dos 5 under hösten

Inför höst- och vintersäsongen rekommenderar Folkhälsomyndigheten ytterligare en påfyllnadsdos till personer med ökad risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Det gäller personer över 65 år samt personer med nedsatt immunförsvar och andra riskgrupper, inklusive gravida.

Personer 18-64 år rekommenderas tre doser vaccin, men den som vill ta en fjärde dos kan boka tid.

Det ska ha gått minst fyra månader sedan den senaste dosen.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Rekommendation för dos 5

Riskgrupper och vaccin mot covid-19

Information till personer med nedsatt immunförsvar

Pfizer till dig som är 30 år och yngre

Du som är 30 år och yngre vaccineras endast på Pfizers vaccin enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nuvaxovid - proteinbaserat vaccin mot covid-19

Vaccinet Nuvaxovid, är ett mer traditionellt så kallat proteinvaccin som i första hand ges till personer som har särskilda skäl att inte vaccineras med mRNA-vaccinen.

Grupper som kan vaccineras med Nuvaxovid

 • Immunsupprimerade - kontakta din behandlande läkare.
 • Allergiker som inte har kunnat vaccinera sig på grund av risk för allergisk reaktion - kontakta läkare för remiss från Allergimottagningen.
 • Du som har avstått vaccination mot covid-19 med mRNA-vaccin - kontakta vaccinationsbokningen på 021-481 87 00, öppet 08:00-16:30

Vaccination av barn och unga

Rekommendationen ändras 1 november

Från den 1 november rekommenderas inte barn 12-17 år att vaccinera sig mot covid-19. Det beror på att sjukdomen blir allt lindrigande hos barn och unga som smittas. Då behövs inte det skydd mot allvarlig sjukdom som vaccinationen ger.

Barn och unga med särskilt tillstånd och sjukdomar kan rekommenderas att vaccinera sig från 5 år. Det fortsätter att gälla från 1 november. Det är läkaren som behandlar barnet som avgör om barnet behöver vaccinera sig.

Barn 12-15 år

Vaccinationen sker på vaccinationsmottagningar efter tidsbokning eller drop-in. En vårdnadshavare eller annan vuxen ska följa med barnet vid vaccination. Den vuxna ska kunna uppvisa giltig ID-handling om barnet inte kan legitimera sig.

Man behöver även ha med sig en ifylld hälsodeklaration och en samtyckesblankett som ska undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnaden är gemensam. Hälsodeklarationen ska fyllas i inför varje dos. Samtyckesblanketten behöver endast lämnas in vid det första vaccinationstillfället.

En mognadsbedömning kan göras av barn från 15 år som inte har vårdnadshavares samtycke. Mognadsbedömningen görs för att säkert veta att man förstår vad vaccinationen innebär.

Boka tid på 1177.se eller ring 021-481 87 00

Barn och unga 16-17 år

Barn och unga har rätt att vara med och bestämma över sin vård, det gäller även vaccination mot covid-19. Vårdpersonalen på vaccinationsmottagningen gör en individuell bedömning om personen själv kan bestämma om sin vård eller inte. Mognadsbedömningen görs för att säkert veta att man förstår vad vaccinationen innebär. 

Barn som har svårt att förstå muntlig och skriftlig information eller svårt att följa instruktioner behöver ha en vårdnadshavare med sig till vaccinationsmottagningen. Om barnet har med sig en ifylld samtyckesblankett behöver inte vårdnadshavare följa med.


Läs mer om vaccination mot covid-19

Läs mer om vaccination av barn och unga hos Folkhälsomyndigheten

Att tänka på inför ditt besök

Följ punkterna i checklistan för att se vad du behöver tänka på inför vaccinationen.

 • Du kan bara boka tid åt dig själv eller som vårdnadshavare till ditt/dina barn fram till dagen de fyller 13 år.
 • Du måste ha med dig giltig ID-handling. Om du saknar svenskt personnummer behöver du ett reservnummer eller samordningsnummer.
 • Kom endast till mottagningen om du är fri från förkylningssymtom, boka annars om din tid
 • När du vaccineras ska du samtidigt lämna in en ifylld hälsodeklaration. Skriv gärna ut den redan idag, fyll i den och ta med den till ditt bokade besök. Om du inte har möjlighet att skriva ut hälsodeklarationen kommer du få en att fylla i på plats. Ta då gärna med en egen penna.
 • Sprutan tas i överarmen.
 • Det är viktigt att du besöker oss så nära utsatt tid som möjligt för att undvika köbildning. Du riskerar att förlora din tid vid sen ankomst.
 • Ät och drick gärna något innan ditt besök.

Covidbevis som underlättar vid resor

Covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – som visar att du har fått vaccin mot covid-19. E-hälsomyndigheten ansvarar för och utfärdar bevisen. Läs mer och hämta ditt bevis på covidbevis.se

Vid felregistrering när du vaccinerar dig

Om du upptäcker en felregistering från vaccineringen när du beställer ditt Covidbevis tar du kontakt med din vårdcentral eller vaccinationsbokningen. Telefonnummer: 021-481 87 00, öppet vardagar 08:00-16:30.

Frågor och svar på covidbevis.se

Läs mer om covid-19 och resor på 1177.se.

Sjukresa vid vaccination mot covid-19

Till och med 31 mars 2023 kan du som av hälsoskäl inte kan resa med kollektivtrafik eller egen bil och har en bokad tid för vaccination mot covid-19 boka resa till och från ditt besök.

Läs mer om sjukresor i Västmanland

Chatta med vården

Få rådgivning och svar på frågor om hur du mår och vilka besvär du har. Du kan inte boka tid för vaccination via chatten.

Chatten har öppet 08-22. Ring alltid 112 vid akut livshotande tillstånd.

Börja chatta med vården (tjänst utanför 1177.se).

Läs mer om hur chatten fungerar.

Other languages

Till toppen av sidan