Cancerformer

Digital sexuell rehabilitering vid prostatacancer

Innehållet gäller Västmanland

Digital sexuell rehabilitering är ett program för dig som genomgått operation, strålning eller hormonbehandling vid prostatacancer.

Programmet är anpassat för dig beroende på vilken typ av cancerbehandling du fått. Det finns program som riktar sig till par eller singlar, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Syftet med programmet är att ge dig stöd för att hantera sexuella förändringar efter prostatacancerbehandling genom ökad kunskap, aktivt reflekterande och praktiska övningar.

När du fått tillgång till programmet hittar du det när du loggar in på 1177.se under stöd och behandling.

Rehabilitering kräver engagemang

Programmet bygger på att du är engagerad och avsätter tid för att göra de uppgifter och övningar som ingår. Du kan jobba med det när det passar dig. Om du lever i en relation är tanken att båda deltar och går igenom programmet tillsammans.

I programmet finns åtta moduler. I varje modul finns information och övningar som används vid sexuell rehabilitering. Gå igenom hela texten i respektive modul, gör sedan modulens övningar och reflektionsfrågorna innan du går vidare.

Programmet består av följande delar

  1. Kom igång med sexuell rehabilitering
  2. Sexuella förändringar efter prostatacancerbehandling
  3. Sexliv och intimitet
  4. Erektionsbehandling (läkemedel och hjälpmedel)
  5. Kommunikation och relation
  6. Samspel och beröring
  7. Intimitet, lust och planering
  8. Arbeta vidare på egen hand

Du kommer att ha tillgång till programmet under ett år. Rekommendationen är att jobba med en modul under två veckor. Kom överens med din behandlare vad som är lämpligt.

Det finns möjlighet att spara ned texter och bilder som pdf för att komma åt materialet efter att programmet avslutats, för att fortsätta rehabiliteringen.

Vem kan komma åt programmet?

Västmanland

Kontakta din kontaktsjuksköterska för att få tillgång till programmet. Du kommer sedan åt det genom att logga in på 1177.se. 

Programmet är startat på dig som genomgått behandling av prostatacancer. Det är du som kommer åt programmet när du loggar in på 1177.se och kan se de meddelanden som din behandlare skickar.

Skicka meddelanden

Du kan ha kontakt med din behandlare genom att skicka meddelanden under fliken Meddelande. Där du kan ställa frågor som rör programmet och den sexuella rehabiliteringen. Tänk på att din behandlare inte läser och besvarar meddelanden varje dag utan det kan dröja några dagar innan du får svar.

Slå på dina aviseringar

Se till att du har aktiverat aviseringar i dina e-tjänster på 1177.se. Detta gör att du får notifieringar skickat till dig via e-post eller sms när din behandlare har skickat ett meddelande till dig. Du aktiverer aviseringar under inställningar när du loggat in på 1177.se.

Till toppen av sidan