Så samarbetar vård och omsorg

Mobila närvårdsteam

Innehållet gäller Västmanland

I Västmanland finns mobila närvårdsteam med läkare och sjuksköterska och ibland är ytterligare professioner inkopplade. Teamen arbetar i samverkan med kommunens hemsjukvård och vårdcentralerna.

De mobila närvårdteamen är utrustade för att kunna undersöka och behandla i hemmet och finns till för dig som är över 18 år och har ett omfattande medicinskt behov.

Det finns fyra team i länet och anslutning till teamet sker i samråd mellan dig som patient och din vårdkontakt på sjukhus, kommunal hemsjukvård eller vårdcentral.

Till toppen av sidan