Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Olika vårdformer

Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. För att få personlig assistans behöver du vara yngre än 65 år. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill.

Din funktionsnedsättning ska finnas under en längre tid för att du ska kunna få personlig assistans. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Till toppen av sidan