Kostnader och ersättningar

Hjälpmedelsavgifter

Innehållet gäller Västmanland

De flesta hjälpmedel är kostnadsfria. Det är funktionshindrets art och bedömning av din förskrivare som avgör om du får hjälpmedel och vilket eller vilka hjälpmedel du är berättigad till. De avgifter som finns inom hjälpmedelsverksamheten är egenavgifter och låneavgifter.

Egenavgift

Egenavgift innebär att du betalar en del av hjälpmedlet. Efter leverans övergår hjälpmedlet i din ägo.

Egenavgift uttages för följande hjälpmedel:

 • Trehjulig cykel, vuxenstorlek, för barn: 5 000 kr
 • Tandemcykel för barn: 5 000 kr

Låneavgift

Avgift för att erhålla till exempel ett dyrare eller större antal hjälpmedel än vad som generellt gäller. Hjälpmedlet fortsätter ägas av regionen.

 • Låneavgift uttages för följande hjälpmedel:
 • Trehjulig cykel, barnstorlek, för barn: 1000 kr
 • Högtalande telefon inkl fjärrstyrning: 500 kr
 • Rollator nr 2: 500 kr
 • Talflytshjälpmedel: 1000 kr

Uthyrning av hjälpmedel

Ibland kan man behöva ett hjälpmedel under en kortare tid, till exempel vid en resa eller om man kommer på besök från ett annat landsting.

Hjälpmedelscentrums sortiment av hyreshjälpmedel kan hyras ut till privatpersoner, med undantag för elrullstol, behandlingshjälpmedel, datorer, surfplattor, smartphones, cyklar och tillbehör till hjälpmedel. Minsta hyreskostnad är en månadshyra, samt en startavgift på 100 kr.

Utöver de hjälpmedel som finns i Hjälpmedelcentrums hyressortiment kan även reselyft, reseduschstol, fristående toalettförhöjning, ramp för elrullstol, lyftvåg och bärstol hyras ut till fast pris till privatpersoner och enheter. Hyrestid är maximalt en månad.

Misskötsel eller förlorat hjälpmedel

När hjälpmedel måste repareras på grund av uppenbar misskötsel eller om hjälpmedlet tappas bort och orsaken inte kan hänföras till funktionshindret, uttages den verkliga kostnaden av patienten, dock högst 0,2 basbelopp.

Stulet eller skadat hjälpmedel

Regionen ersätter självrisken när en patients egen hem- eller reseförsäkring kan nyttjas. Du bör se över ditt försäkringsskydd när du får låna ett hjälpmedel.

Hjälpmedel utöver Regionen Västmanlands ansvar

När patienten har andra krav på hjälpmedel än vad regionen tillhandahåller kan patienten i vissa fall betala mellanskillnaden för ett dyrare hjälpmedel.

Hjälpmedlet fortsätter dock att vara regionens egendom.

Normalt underhåll, förslitning och reparationer

Normalt underhåll som rengöring och smörjning av hjälpmedel ansvarar patienten för. Till normalt underhåll räknas även att ladda batterier och pumpa däck.

Reparationer på trehjulig cykel och moped bekostas av patienten.

Läs bruksanvisningen som följer med hjälpmedlet. 

För mer information se Hjälpmedelshandboken

Egna kostnader

Patienten anskaffar och står själv för kostnaden för följande:

 • batterier där sådana kan köpas i öppna handeln
 • batterier till elrullstol, där orsaken är bristfällig laddning
 • färgpatroner, disketter, speciella papper till datautrustningar
 • elektrodplatta, elektrodsalva (gel), rullhäfta och batterier till elektriska nervstimulatorer för smärtlindring
 • madrass till säng (undantag för barn och vid terminalvård)

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan