Kostnader och ersättningar

Glasögonbidrag för barn och unga

Innehållet gäller Västmanland

Barn och unga som behöver glasögon eller linser och är folkbokförda i Västmanland vid undersökningstillfället kan få ett bidrag.

Bidrag för barn 0-7 år

Om barnet är mellan 0-7 år så görs undersökningen av en ögonläkare, ortoptist eller optometrist på en ögonmottagning. Efter undersökningen får du ett glasögonrecept som du ska ta med till en optiker. Från och med den dag barnet fyller 8 år kan du gå med barnet direkt till en optiker för att göra undersökningen om det inte är så att det finns särskilda medicinska skäl. 

Bidraget på upp till 460 kronor är till för att ersätta kostnaden för standardglas och arbetskostnaden för optikern. Glasögonbågar får du som är förälder eller vårdnadshavare till barnet betala själv.

Om du har frågor om bidraget kan du kontakta Ögonmottagningen på telefon 
021-17 32 87.

Bidrag för barn och unga 8 - 19 år

Barn och unga som är mellan 8-19 år och har en synnedsättning kan också få ett bidrag för glasögon eller linser. 

Vem kan få bidraget?

Alla barn och unga som bor i Västmanland kan få bidrag till och med dagen innan de fyller 20 år. Det gäller också barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och papperslösa barn. 

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser behöver du ha ett recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller legitimerad optiker. 

Vad får jag bidrag för?

Du kan få bidrag för glasögon eller kontaktlinser som hjälper din syn. Du kan få nya glasögon om din synnedsättning blir sämre. Du betalar synundersökningen själv. 

Du kan inte få bidrag för: 

  • Glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort. 
  • Kontroll och rengöring av kontaktlinser eller rengöringsvätskor. 
  • Reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. 

Hur ansöker jag om bidraget?

  • Beställ glasögon eller kontaktlinser hos en legitimerad optiker. Tala om för optikern att du vill använda ditt glasögonbidrag innan du betalar. 
  • Bidraget på upp till 800 kr dras av direkt i butiken. Om glasögonen eller linserna kostar mer än 800 kr måste du betala resten av beloppet själv. Om de kostar mindre än 800 kr blir bidraget lika stort som kostnaden för glasögonen eller linserna, det vill säga du betalar enbart för synundersökningen. 
  • Du behöver visa legitimation hos optikern. Om du är asylsökande visar du upp ditt LMA-kort från Migrationsverket. 

Om du använder glasögonbidraget utan att synen har förändrats så blir du återbetalningsskyldig. Du får då en faktura skickad hem till dig av Region Västmanland.

Om du har frågor om bidraget kan du kontakta Ekonomiservice i Region Västmanland på telefonnummer 021-481 88 75 eller e-post glasogonbidrag@regionvastmanland.se

Till toppen av sidan