Kostnader och ersättningar

Boendekostnad vid vård utanför Region Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Vid planerad vård utanför Region Västmanland står du normalt själv för kostnaden för ditt boende.

Region Västmanland står aldrig för boendet om du som patient själv har sökt vård hos annan region eller privat vårdgivare.

Det finns tillfällen då Region Västmanland står för kostnaden för boende vid planerad vård i andra regioner. Se mer information om det längre ner på sidan.

Om kostnaden för boendet överstiger normalpris för ett standard enkelrum på hotell står du själv för mellanskillnaden. Du får ingen ersättning för måltider.

Kriterier då Region Västmanland står för boendekostnaden

För dig som patient vid planerad vård

  • Om du behöver åka hemifrån innan klockan 05.00 för att hinna till ditt besök står Region Västmanland för boendekostnaden.
  • Region Västmanland står även för boendekostnaden om det är billigare att bo på hotell eller annat boende än att resa samma dag. Det gäller även om du av medicinska skäl inte kan resa samma dag och därför behöver boende. 

För dig som anhörig/närstående till vuxen patient vid planerad vård

  • När patienten har en påtaglig funktionsnedsättning betalas ersättning för ditt boende så länge din närvaro är nödvändig för att vården ska kunna genomföras.
  • Ersättning för ditt boende betalas så länge vården kräver din närvaro, vid exempelvis transplantationer eller andra svårare ingrepp. Det är remitterande klinik som gör bedömningen om vad som anses som nödvändigt.
  • Region Västmanland står endast för boendekostnaden för en anhörig/närstående.

För dig som anhörig/närstående till barn vid planerad vård

  • Som anhörig/närstående får du ersättning för ditt boende om barnet vårdas utanför Region Västmanland. Vanligtvis innebär boende att du bor tillsammans med barnet på den vårdande enheten. Men andra typer av boenden kan förekomma. Om remitterande klinik bedömer att två anhöriga/närstående behöver närvara ersätts båda för boende.

För dig som anhörig/närstående till patient med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd utanför Region Västmanland

  • Du får ersättning för boende om din närvaro är nödvändig. Det är patientansvarig läkare i den vårdande regionen som gör bedömningen om närvaron är nödvändig.
  • Om kostnaden för boendet överstiger normalpris för ett standard enkelrum på hotell står du själv för mellanskillnaden. Du får ingen ersättning för måltider.
  • Region Västmanland betalar boendekostnaden för upp till fyra dygn.

Hittar du inte svaret på dina frågor, kontakta remitterande klinik. Följ länken Hitta vård för kontaktuppgifter till de olika klinikerna.

Till toppen av sidan