DIVERSE ORD OCH UTTRYCK A–Ö

Funktionsnedsättning, inte handikapp

Funktionsnedsättning ska användas i stället för handikapp för en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

I sjukdomstexter, ge gärna konkreta beskrivningar av vad det är man kan få svårigheter med. Skriv aldrig att en person är funktionshindrad eller handikappad. Däremot kan saker i omvärlden vara funktionshinder, till exempel en trappa eller en tröskel.

Exempel: Eftersom sjukdomen försämrar viktiga funktioner i hjärnan som minne, tolkning av sinnesintryck, omdöme och insikt blir den som får alzheimer alltmer beroende av sin omgivning. Efter några år är det ofta svårt att klara sig själv och man behöver hjälp med olika vardagssysslor och planering av dagen.

Skriv: intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning
Utvecklingsstörning
används främst när en nedsättning har kommit i tidig ålder.

Skriv inte: begåvningshandikapp, förståndshandikapp

Till toppen av sidan