RIKTLINJER FÖR BILD OCH VIDEO

Riktlinjer för film på 1177.se

Film har blivit ett allt mer självklart format för inhämtning av kunskap. Med filmer kan vi öka tillgängligheten till vårt innehåll. Filmer kan bäddas in i artiklar på 1177.se men också spridas i sociala medier av regionerna.

Till 1177 Vårdguiden kan vi skapa olika typer av filmer, som till exempel sammanfattningar av långa och faktatunga artiklar eller tips på vad du kan göra själv för att förbättra din hälsa. Många personer föredrar att ta till sig information via rörlig media framför långa texter, på så vis ökar filmer tillgängligheten till vårt innehåll på 1177.se.
 
Samtidigt behöver vi följa tillgänglighetskraven i våra filmer. Läs mer under rubriken "Tillgänglighet".  
  
Film kan ha olika funktioner beroende på var den publiceras. En film i sociala medier kan behöva ha ett annat uttryck än det som publiceras i faktaartiklar på 1177.se, men de ska alltid följa våra riktlinjer. 

Innehåll i filmer

 • Filmer på 1177.se ska följa redaktionella processer precis som allt annat innehåll vi publicerar. 
 • Innehåll i filmer som ligger nationellt på 1177.se ska gälla i hela landet, filmer som ligger regionalt ska gälla i hela regionen. 
 • Alla filmer på 1177.se ska ha invånare som målgrupp.  
 • Språket i filmerna ska följa de språkliga riktlinjerna, så långt det är möjligt. I vissa fall kan man behöva anpassa vissa skrivregler, för att det ska fungera bättre i film. Rådgör med språkgruppen om du är osäker.   
 • Bilder ska följa bildriktlinjerna.
 • Designen ska följa de grafiska riktlinjerna för 1177 Vårdguiden och de grafiska riktlinjerna för video och tv. Använd gärna våra filmmallar för utformningen av grafiken. De finns att ladda ner i bildbanken
 • Filmer på 1177.se ska hållas korta, helst under 2-3 minuter.  

Rättigheter

 • Det ska finnas publiceringsrättigheter för alla filmer som bäddas in på 1177.se. Läs mer om avtal och bildrättigheter.
 • Det ska finnas skriftliga godkännanden, till exempel modellavtal, från alla som medverkar i bild i filmerna. 
 • Det ska finnas publiceringsrättigheter för all musik som används i filmerna. 

Tillgänglighet och film på 1177.se

 • Alla filmer med ljud ska kompletteras med undertexter. Filmer som har text i form av läsbar grafik behöver däremot inte undertextas.  
 • Om det händer saker i bilden som inte framgår i dialogen eller speakern behöver det syntolkas. Det kan till exempel göras genom att man lägga på en tydlig och bra speaker i den ordinarie filmen som förtydligar sådant som händer i bild. Alternativt kan man göra en egen syntolkad version av filmen.  Om innehållet i filmen är ett likvärdigt alternativ till text som redan finns, är kravet på syntolkning uppfyllt. 
 • Det finns inget krav på teckenspråkstolkning i webbtillgänglighetsdirektivet. Däremot är teckenspråk ett förstaspråk för många personer och vi har ett ansvar att skydda och främja det svenska teckenspråket. 
 • Tänk på att texter i filmer behöver ligga så att alla hinner läsa, en bra regel är att du ska kunna läsa igenom texten tre gånger innan den försvinner. 

Publicering av filmer på 1177.se

 • Filmer kan bäddas in från Youtube och Vimeo, se instruktioner. 
 • Filmer som publiceras på 1177.se ska helst ligga inbäddade i artiklar och inte ligga som egna filmsidor.
 • Det finns en nationell Youtube-kanal som används för nationella filmer.
 • Regionala filmer ska publiceras i regionala kanaler, på Youtube eller Vimeo. 
 • Undvik att publicera filmer från externa organisationer, eftersom vi inte har kontroll över produktionsprocessen och avtalen med filmare och medverkande. Det är ofta bättre att länka till den sida där filmen finns publicerad. Om du ändå väljer att bädda in en film är det viktigt att du säkerställer att filmen har alla publiceringsrättigheter och att filmen kommer att finns tillgänglig fram till nästa revidering. 
 • Den som publicerar en film ska också ansvara för att det inte förekommer reklam eller annonser i filmen. Var uppmärksam på villkoren på Youtube. Vi har noterat att Youtube kan lägga in annonser i filmer utan att meddela kanal-administratörer, till exempel då de anser att man inte har licens för all musik (även om det inte stämmer).

Ljudfiler

I dagsläget finns inte någon ljudspelare i Epi. Ljudfiler kan däremot göras om till filmformat och laddas upp via Youtube eller Vimeo. Ljudet behöver då kompletteras med bild eller bildspel, ofta används en statisk bild genom hela ljuduppspelningen.

Till toppen av sidan