Det här kan du göra när du loggat in

Så hittar du ditt provsvar för covid-19

Innehållet gäller Västmanland

Så hittar du och läser ditt provsvar om du har lämnat provet hos Region Västmanland.

När får jag svar på provet?

Vanligen inom ett dygn. Om det är mycket patientprover som måste analyseras kan det ta längre tid att få svar som personal.

Hur får jag svar på provet?

Du kommer att kunna se ditt svar när du loggar in på 1177.se.
En instruktion finns längre ner i denna information.  

Om provet är positivt kommer du också att bli uppringd av en medarbetare från Infektionskliniken i Västerås som informerar dig om vad du behöver tänka på och vilka förhållningsregler som gäller. 

Vad gör jag medan jag väntar på svar?

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler som din vårdkontakt ger dig.

I väntan på provresultatet är du skyldig att:

  • Stanna hemma och undvika kontakt med personer utanför hemmet. Om nödvändig vistelse utomhus ska du hålla avstånd (minst 2m) till andra människor.
  • Hosta och nys i armvecket och tvätta händerna ofta.
  • Avstå från arbete, skola och motsvarande (förutom distansarbete)
  • Vid resor, använd ej allmänna färdmedel.

Vad gör jag om mitt hälsotillstånd försämras?

  • Om du försämras med andningsbesvär eller allmänpåverkan ska du ringa din vårdcentral eller 1177.
  • Vid akut försämring ska du ringa 112.

Så här ser du ditt provsvar när du loggar in på 1177.se

Du kan förstora bilderna genom att trycka på dem.

1. Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster som du når via www.1177.se. Du hittar ingången överst i menyn

2. Välj ett inloggningssätt och legitimera dig för att logga in.

3. När du är inloggad i e-tjänsterna väljer du ”Journaltjänster” som finns under ingången ”Övriga tjänster”.

4. I nästa steg klickar du på ”Journalen” för att komma vidare.

5. Du får därefter göra ett val om vilka uppgifter i din journal du vill ta del av. Välj ”Visa alla uppgifter”.

6. När du kommit in i din digitala journal, välj ”Provsvar” för att komma vidare.

7. Klicka på det provsvar som du vill ta del av för att detaljerna ska bli synliga.

8. Så här ser svaret ut om det är positivt (Sars-CoV-2 har påvisats) i kolumnen ”Resultat”. Du kan bortse från informationen om att provsvaret ej är vidimerat. Angivet resultat och tillhörande information gäller.

Det är informationen i resultatkolumnen som visar resultatet, inte kolumnen för referensintervall. 

9. Så här ser svaret ut om det är negativt (Sars-CoV-2 har ej påvisats) i kolumnen ”Resultat”. Du kan bortse från informationen om att provsvaret ej är vidimerat. Angivet resultat och tillhörande information gäller.

Det är informationen i resultatkolumnen som visar resultatet, inte  kolumnen för referensintervall. 

Så läser du ditt provsvar

  • ”Påvisat” betyder att du har covid-19. Alla patienter som har covid-19 kommer att kontaktas per telefon.
  • ”Ej påvisat” betyder att provet inte har visat att du har covid-19.
  • ”Ej bedömbart” betyder att det inte går att få något resultat från provet. Du bör ta kontakt med din läkare. Det kan hända att du måste lämna ett nytt prov.
  • ”Gränsvärde” betyder att det antingen finns väldigt lite virus i provet eller att det är en ospecifik reaktion. Du behöver inte lämna nytt prov.
Till toppen av sidan