Akuta råd – första hjälpen

Bli sms-livräddare i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Du som är utbildad i hjärt-lungräddning kan också anmäla dig till att bli sms-livräddare. Då ingår du i ett system av frivilliga livräddare och får ett larm om du befinner dig i närheten av någon med ett misstänkt hjärtstopp. Du anger själv om du kan acceptera larmet eller inte.

En film som visar arbetet för en SMSlivräddare.

Vad är en sms-livräddare?

Sms-livräddare är ett system av frivilliga livräddare som får ett larm om de befinner sig i närheten av någon med ett misstänkt hjärtstopp. Livräddaren kan själv välja att acceptera larmet eller inte.

När en person drabbas av ett hjärtstopp behöver insatser ske snabbt. Att tidigt börja hjärt-lungräddning är en viktig faktor för att rädda en persons liv. Därför får sms-livräddare en betydelsefull roll.

Hur funkar det?

När Sjukvårdens Larmcentral får ett larm om hjärtstopp larmar de på en gång ut en ambulans. Samtidigt  går det ut ett larm till de personer i Västmanland som är registrerade som sms-livräddare och befinner sig i närheten av platsen där personen befinner sig. Sms-livräddaren väljer i appen om hen har möjlighet eller inte att göra en insats för att rädda liv.

Om larmet accepteras får sms-livräddaren antingen i uppgift att bege dig till platsen för att påbörja hjärt-lungräddning, eller att hämta en hjärtstartare i närheten.

Larmet skickas endast ut till sms-livräddare klockan 07.00-23.00. På natten är funktionen avstängd. 

Hur gör jag för att bli sms-livräddare?

Om du har en aktuell utbildning inom hjärt-lungräddning så kan du ladda ner appen Sms-livräddare i App Store eller Google Play. Följ sen instruktionerna och registrera dig i appen. 

Läs mer om att bli sms-livräddare på smslivraddare.se

Att tänka på som sms-livräddare

När du har accepterat ett larm och startar hjärt-lungräddning är det viktigt att du som sms-livräddare fortsätter med insatsen tills dess att du blir avlöst av ambulanspersonal eller räddningstjänst.

Efter en kort rapport från dig om exempelvis hur länge du gjort hjärt-lungräddningen och om hjärtstartaren skickat någon strömstöt tar ambulanspersonalen eller räddningstjänst över arbetet på personen. Du som sms-livräddare kan då ta steget tillbaka men samtidigt vara tillgänglig för att hjälpa till om personalen behöver det.

Kom alltid ihåg att alltid identifiera dig som sms-livräddare när ambulanspersonalen eller räddningstjänst kommer till platsen.

Även om insatsen sker snabbt av dig och hälso- och sjukvårdspersonalen så överlever inte alla på grund av att de drabbats av alltför svår sjukdom. Men du har genom din insats skapat de bästa förutsättningarna för överlevnad. 

Efter händelsen kan du många gånger behöva tala om händelsen med andra för att bearbeta dina upplevelser. Då är det viktigt att du tänker på att respektera integriteten hos personen som drabbades av hjärtstopp och hens anhöriga. Därför behöver du vara noga med att inte avslöja vem det var som drabbades eller några känsliga detaljer kring den personen. Det är naturligt att vilja veta hur det gått för personen i efterhand men enligt tystnadsplikt och sekretess får sjukvårdspersonalen inte dela med sig av den informationen. 

Stöd för bearbetning

Efter att ha gjort hjärt-lungräddning på en person kan du behöva stöd för att hantera upplevelsen och känslorna. Då kan det i ett första steg vara bra att berätta för sina närmaste om upplevelsen. 

Om du känner ytterligare behov av att prata med någon kan du kontakta vår projektledare för sms-livräddare i Region Västmanland, som i sin tur kan hjälpa dig att komma i kontakt med en kurator. 

HLR och covid-19

Svenska rådet för hjärt- lungräddning har tagit fram riktlinjer hur du ska utöva HLR vid misstänkt smitta av covid-19. Läs rekommendationen på deras webbsida

Kontakt

Raimo Kesti
Förvaltare Sms-livräddare och ambulanssjuksköterska, Region Västmanland.

Läs mer om att vara sms-livräddare på smslivraddare.se.

Till toppen av sidan