BARNSÄKERHET

Barn och kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss, till exempel i mobiltelefoner, möbler, golv, plastkärl, barnkläder, barnvagnar och leksaker. En del kemikalier är skadliga, andra inte. Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Därför är det viktigt att se till att barn inte kommer i kontakt med skadliga ämnen i onödan.

Den här texten handlar om kemikalier i vardagen och hur du kan undvika att utsätta ditt barn för dessa. Om ditt barn har fått i sig kemikalier av misstag, läs texten om barn och förgiftning.

Var försiktig om du är osäker på om något är skadligt

Antalet kemikalier i samhället är mycket stort och det är inte känt hur alla påverkar hälsan och miljön på lång sikt. Det har visat sig att vissa ämnen kan vara allergiframkallande eller påverka hormonerna i kroppen. Det finns också kemikalier som kan öka risken för cancer och påverka möjligheten att få biologiska barn. Rådet är därför att vara försiktig om du är osäker på om någonting är skadligt och att försöka minska mängden kemikalier som ditt barn utsätts för i vardagen.

Barn är känsligare än vuxna

Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror delvis på att deras kroppar inte är färdigutvecklade. Hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret fortsätter till exempel att utvecklas efter födseln. Barn som utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen kan ändå få i sig mer, eftersom barn äter mer i förhållande till sin kroppsvikt och andas snabbare än vuxna.

Små barn riskerar också att utsättas mer för kemikalier än vuxna. Bland annat därför att de utforskar sin omgivning genom att känna, smaka och suga på saker.  Barn befinner sig också nära golvet där kemikalierester kan samlas i dammet.

För dig som är gravid

Många kemikalier kan passera till fostret via moderkakan. Därför är det bra om du som är gravid inte utsätter dig för kemiska ämnen i onödan. Är du osäker på om något kan vara skadligt är det bäst att undvika det.  

Prata med din arbetsgivare om du är orolig för hur ditt foster kan påverkas av din arbetsmiljö. Om du till exempel utsätts för skadliga kemiska ämnen som kan tas upp genom huden i ditt arbete, ska din arbetsgivare göra en riskbedömning när du är gravid. Sådana ämnen kan till exempel vara kvicksilver, bekämpningsmedel, tobaksrök och vissa frisörprodukter. Du kan läsa mer om detta på  Arbetsmiljöverkets webbplats.

Så kan du minska kemikalierna i din vardag

Kemikalieinspektionen har information om kemikalier som barn kan utsättas för i hemmet. I broschyren finns också råd om hur du kan göra för att undvika att barnet utsätts för kemikalier i onödan.

Här är några av de viktigaste råden för att undvika att ditt barn utsätts för skadliga kemikalier i sin hemmiljö:

Förvara farliga kemiska produkter utom synhåll och räckhåll för barn

Förvara farliga kemiska produkter och läkemedel i originalförpackning utom syn- och räckhåll för barn. Även om produkterna står i ett rum där barnet inte går in, är det bra som extra säkerhetsåtgärd att ställa produkterna där barnet inte når dem.

Välj oparfymerade produkter

Parfym kan vara allergiframkallande och finns ofta i till exempel schampo, tvål, krämer, badskum och tvättmedel. Till barn är det därför bäst att använda oparfymerade produkter som är anpassade för dem.

Här på 1177 Vårdguiden kan du läsa mer och se film om att bada små barn.

Det är bra om du som är närstående till ett litet barn och ofta har barnet mycket nära din egen hud använder oparfymerade produkter. Det är också bra om du som är gravid använder oparfymerade produkter för att minska antalet kemikalier du får i dig.

Använd våtservetter endast i undantagsfall

Våtservetter innehåller konserveringsmedel och ibland parfym. Konserveringsmedel måste finnas i produkter med vatten i för att inte mögel ska börja växa. En del barn kan vara känsliga för konserveringsmedel. Därför är det bra att tvätta barnet med tvättlappar och vatten till vardags och bara använda våtservetter på till exempel resor.

Vädra ordentligt efter renovering

Det är viktigt att du vädrar ut ordentligt efteråt om du bygger om eller renoverar hemma. Färg, byggmaterial och textilier ger ifrån sig mest kemikalier när de är nya. Det bör helst gå ett par veckor innan ett barn sover i ett rum som är renoverat. Välj miljömärkta produkter om det är möjligt, eftersom de är bättre kontrollerade utifrån hälsa och miljö.

Använd glas och porslin när du värmer mat och dryck

Undvik att värma välling och mat i plastflaskor, plastskålar eller andra plastbehållare i mikrovågsugnen. Värmen frigör kemikalier i plasten som sedan kan överföras till maten eller drycken. Även om plasten är godkänd för barn och för att använda i mikrovågsugn är det ändå alltid bättre att värma maten på glas eller porslin, eller i en kastrull på spisen.

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om plast i kontakt med livsmedel.

Kontrollera dricksvatten från egen brunn

Du som har enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att ta prover. Detta är viktigt att göra eftersom till exempel metaller kan finnas i vatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och om en förorening finns i vattnet kan det ge mycket höga halter. Rekommendationen är att kontrollera vattnet vart tredje år. Information finns på Livsmedelsverkets webbplats. Din hemkommun kan också ha tips på vad som är viktigt att mäta just i ditt område.

Följ livsmedelsverkets råd om mat med oönskade ämnen

I vissa livsmedel kan det finnas rester av metaller, miljögifter och bekämpningsmedel. Risprodukter kan till exempel innehålla arsenik. Fet fisk från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern kan till exempel innehålla dioxin och PCB. Därför finns det särskilda råd om hur ofta barn, unga och gravida bör äta för att inte påverkas negativt.

Välj produkter utan bakteriedödande medel

Bakteriedödande medel kan finnas i till exempel träningskläder, textilier, leksaker, kylskåp och deodorant. Medlen i dessa produkter är till för att skydda mot bakterier och dålig lukt. Men de flesta bakterier är nyttiga och nödvändiga för din hälsa. Därför bör du inte använda produkter med bakteriedödande medel. När du ska rengöra något är det bättre att använda tvål, såpa, vatten eller alkoholbaserade rengöringsmedel som handsprit.

Exempel på ämnen som ofta används i bakteriedödande medel är silver och triklosan.

Om du använder bakteriedödande medel kan du bidra till antibiotikaresistens hos bakterier. Därför är det viktigt att bakteriedödande medel inte sprids i naturen.

Tvätta nya kläder och textilier

Nya kläder och sängkläder innehåller ofta kemikalier. Därför är det bra att alltid tvätta kläder, handdukar, lakan, gosedjur och andra textilier innan de används första gången. Undvik kläder med plasttryck eftersom de kan innehålla skadliga ämnen som kallas ftalater.

Våttorka dammiga golv

En del kemikalier sprids till luften och fastnar sedan i damm i hemmet. Eftersom små barn ofta kryper och leker på golvet är det bra att hålla rent från damm så gott det går. Det räcker att torka golvet med vatten, men om du vill använda någon rengöringsprodukt är såpa det bästa alternativet. Det är också bra att vädra regelbundet.

Använd leksaker för rätt ålder

Barn bör inte tugga eller suga på saker som inte är gjorda för dem, till exempel plasttofflor, gamla mobiltelefoner och nyckelknippor. Men du behöver inte vara orolig om det händer någon enstaka gång. För leksaker gjorda av plast är det viktigt att använda leksaker för rätt ålder. Särskilt hårda regler finns för leksaker som kan stoppas i munnen som till exempel bitringar.

Till toppen av sidan