Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Västernorrland

Din journal via nätet

Logga in via 1177 Vårdguidens e-tjänster från startsidan med mobilt BankID eller BankID så kan du läsa din journal via nätet.

Följande information visas i Västernorrland:

  • Diagnoser
  • Vårdkontakter
  • Läkemedel som gäller pågående behandling, inte avslutad behandling
  • Uppmärksamhetssignaler, det vill säga överkänslighet, allergier eller behandling att ta hänsyn särskild hänsyn till
  • Provsvar (vissa)
  • Information om din vaccination mot covid-19
Till toppen av sidan