Habilitering

Kurser inom habilitering i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Här finns kurser för dig som är anhörig till eller arbetar med barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen i Uppsala län.

Adhd – struktur, anpassning och läkemedelsinformation

Du får information om medicinering vid adhd och om andra anpassningar som kan få vardagen att fungera bättre för ditt barn.

Målgrupp

Kursen är för dig som är vårdnadshavare till barn som har kontakt med habiliteringen och vill veta mer om medicinsk behandling.

Kursens innehåll

På kursen får du:

 • information om läkemedel för adhd/add
 • råd och tips om struktur i vardagen
 • anpassningar som kan underlätta i vardagen.

Sjuksköterska och personal från infoteket om funktionshinder medverkar.

Anmäl dig till kursen Adhd – struktur, anpassning och läkemedelsinformation (webropol.se)

Första steget - för personal

Kursen ger dig och förskolan förutsättningar att aktivt delta i barnets behandling och utveckling tillsammans med habiliteringen.

Målgrupp

Kursen är för dig som arbetar med förskolebarn (pedagoger och skolpersonal) med autism och intellektuell funktionsnedsättning. 

Kursens innehåll

Du får lära dig:

 • mer om autism och vad diagnosen innebär
 • teorier kring inlärning och pedagogiska strategier.

Kursen är digital. Du får en anslutningslänk till den e-postadress du anger vid anmälan. 

Anmäl dig till kursen Första steget - för personal (webropol.se)

Kommunicera mera - för personal

Målet med kursen är att du ska: 

 • känna dig tryggare i din situation som kommunikationspartner 
 • få mer kunskap om hur du kan samspela med barnet för att stödja kommunikationsutvecklingen. 

Målgrupp

Kursen är för dig som i ditt arbete möter barn i förskoleåldern. 

Kursens innehåll

Kursen innehåller föreläsning, hemuppgift, filmsekvenser och diskussioner. I hemuppgiften får du arbeta med reflektioner kring det praktiska arbetet med barnet. Reflektionerna får gärna vara dokumenterade på film. 

För att delta i denna kurs behöver du en inbjudan från barnets nätverk eller behandlare. 

Anmäl dig till kursen Kommunicera mera - för personal (webropol.se)

Ritprat

Ritprat är som ett samtal med hjälp av enkla bilder. Du ritar, skriver och förklarar det du pratar om för att göra kommunikationen lättare, mer begriplig och hanterbar.

Målgrupp

Kursen är för dig som arbetar med eller är närstående till personer med kognitiva nedsättningar.

Kursens innehåll

Kursen innehåller föredrag blandat med övningar. Du får lära dig: 

 • grunderna till ritprat  
 • för vem och i vilka situationer som ritprat är användbart 
 • prova ritprata med andra. 

Anmäll dig till kursen Ritprat (webropol.se)

Samhällets stöd inför att bli vuxen med intellektuell funktionsnedsättning

Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för ett fungerande vardagsliv som vuxen med intellektuell funktionsnedsättning.

Målgrupp

Kursen är för dig som är vårdnadshavare eller företrädare till personer med intellektuell funktionsnedsättning från 16 år. 

Kursens innehåll

Du får information om bland annat insatser från habiliteringen, överförmyndarförvaltningen, socialtjänsten, Försäkringskassan, omsorgsförvaltningen och arbetsförmedlingen. 

Anmäl dig till kursen Samhällets stöd inför att bli vuxen med intellektuell funktionsnedsättning (webropol.se)

Sociala berättelser och seriesamtal

Lär dig skapa korta berättelser och bildserier som hjälper personen, som är i behov av stöd, att förstå sin roll i sociala sammanhang och hur någonting i vardagen fungerar.

Målgrupp

Kursen är för dig som har nära kontakt med personer med autism, adhd eller liknande svårigheter. 

Kursens innehåll

Under två kurstillfällen får du: 

 1. skapa en berättelse utifrån vad som känns aktuellt för dig och personen. Använd berättelsen tillsammans med personen till nästa kurstillfälle.  
 2. utifrån dina egna frågor och tillsammans med kursledare gå igenom hur du med hjälp av bildserier kan reda ut vad som har hänt i olika situationer. 

Anmäl dig till kursen Sociala berättelser och seriesamtal (webropol.se)

Tecken som alternativt och kompletterande kommunikationssätt (TAKK)

Lär dig använda tecken med händerna för kommunikation i vardagen.

Målgrupp

Kursen är för dig som är anhörig till eller arbetar med personer som använder tecken som alternativt och kompletterande kommunikationssätt. 

Kursens innehåll

Under kursen får du: 

 • tips på hur du kommer igång och skapar en tecknande miljö 
 • lära dig tecken till ett grundläggande ordförråd och hur du själv kan söka de tecken du behöver 
 • jobba med praktiska övningar 
 • hemuppgifter för att använda dina nya kunskaper i vardagen.  

Anmäl dig till kursen Tecken som alternativt och kompletterande kommunikationssätt (webropol.se) 

Tema skolövergång för pedagoger - grundskola

Syftet med kursen är att förbereda dig och barnen du jobbar med inför skolstart.

Målgrupp

Kursen är för dig som är pedagog och arbetar med barn som ska börja i skolan.

Kursens innehåll

Du får lära dig hur du dokumenterar och överlämnar nödvändig information till skolan så att barnen får en bra skolstart. Kursen är digital.  

Anmäl dig till kursen Tema skolövergång för pedagoger - grundskola (webropol.se) 

Tema skolövergång för pedagoger – anpassad grundskola

Syftet med kursen är att förbereda dig och barnen du jobbar med inför skolstart.

Målgrupp

Kursen är för dig som är pedagog och arbetar med barn som ska börja i grundsärskola.

Kursens innehåll

Du får lära dig hur du dokumenterar och överlämnar nödvändig information till skolan så barnen får en bra skolstart. Kursen är digital.  

Anmäl dig till kursen Tema skolövergång för pedagoger – anpassad grundskola (webropol.se)

Mer kunskap

På Infoteket om funktionshinder kan du hämta mer kunskap.

Till toppen av sidan