Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Habilitering

Kurser inom habilitering i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Här finns kurser för dig som är anhörig till eller arbetar med barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med habiliteringen i Uppsala län. Under kurserna får du möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra.

Ritprat

Ritprat är som ett samtal med hjälp av enkla bilder. Du ritar, skriver och förklarar det du pratar om för att göra kommunikationen lättare, mer begriplig och hanterbar.  

Kursen innehåller föredrag blandat med övningar. Du får lära dig: 

 • grunderna till ritprat  
 • för vem och i vilka situationer som ritprat är användbart 
 • prova ritprata med andra. 

Kursen är för dig som arbetar med eller är närstående till personer med kognitiva nedsättningar. 

Anmäll dig till kursen (webropol.se)

Sociala berättelser och seriesamtal för barn och ungdom

Lär dig skapa korta berättelser och bildserier som hjälper barnet att förstå sin roll i sociala sammanhang och hur någonting i vardagen fungerar. Under två kurstillfällen får du: 

 1. skapa en berättelse utifrån vad som känns aktuellt för dig och barnet. Använd berättelsen tillsammans med barnet till nästa kurstillfälle.  
 2. utifrån dina egna frågor och tillsammans med kursledare gå igenom hur du med hjälp av bildserier kan reda ut vad som har hänt i olika situationer. 

Kursen är för dig som har nära kontakt med barn och ungdomar med autism, adhd eller liknande svårigheter. 

Anmäl dig till kursen (webropol.se)

Kommunikation, utveckling, förhållningssätt, strategier

Målet med kursen är att du ska: 

 • känna dig tryggare i din situation som kommunikationspartner 
 • få mer kunskap om hur du kan samspela med barnet för att stödja kommunikationsutvecklingen. 

Kursen innehåller föreläsning, hemuppgift, filmsekvenser och diskussioner. I hemuppgiften får du arbeta med reflektioner kring det praktiska arbetet med barnet. Reflektionerna får gärna vara dokumenterade på film. 

För att delta i denna kurs behöver du en inbjudan från barnets nätverk eller behandlare. 

Kursen är för dig som i ditt arbete möter barn i förskoleåldern. 

Anmäl dig till kursen (webropol.se)

Tecken som alternativt och kompletterande kommunikationssätt (TAKK)

Lär dig använda tecken med händerna för kommunikation i vardagen. Under kursen får du: 

 • tips på hur du kommer igång och skapar en tecknande miljö 
 • lära dig tecken till ett grundläggande ordförråd och hur du själv kan söka de tecken du behöver 
 • jobba med praktiska övningar 
 • hemuppgifter för att använda dina nya kunskaper i vardagen.  

Kursen är för dig som är anhörig till eller arbetar med personer som använder tecken som alternativt och kompletterande kommunikationssätt. 

Anmäl dig till kursen (webropol.se) 

Första steget för personal

Kursen ger dig och förskolan förutsättningar att aktivt delta i barnets behandling och utveckling tillsammans med habiliteringen. Du får lära dig:

 • mer om autism och vad diagnosen innebär
 • teorier kring inlärning och pedagogiska strategier.

Kursen är digital. Du får en anslutningslänk till den e-postadress du anger vid anmälan. 

Kursen är för dig som arbetar med förskolebarn (pedagoger och skolpersonal) med autism och intellektuell funktionsnedsättning. 

Anmäl dig till kursen (webropol.se)

Tema skolövergång för pedagoger - grundskola

Syftet med kursen är att förbereda dig och barnen du jobbar med inför skolstart. Du får lära dig hur du dokumenterar och överlämnar nödvändig information till skolan så att barnen får en bra skolstart. Kursen är digital.  

Kursen är för dig som är pedagog och arbetar med barn som ska börja i skolan.

Anmäl dig till kursen (webropol.se) 

Tema skolövergång för pedagoger – anpassad grundskola

Syftet med kursen är att förbereda dig och barnen du jobbar med inför skolstart. Du får lära dig hur du dokumenterar och överlämnar nödvändig information till skolan så barnen får en bra skolstart. Kursen är digital.  

Kursen är för dig som är pedagog och arbetar med barn som ska börja i grundsärskola.

Anmäl dig till kursen (webropol.se)

Samhällets stöd inför att bli vuxen med intellektuell funktionsnedsättning

Information om bland annat insatser från habiliteringen, överförmyndarförvaltningen, socialtjänsten, Försäkringskassan, omsorgsförvaltningen och arbetsförmedlingen. 

Kursen är för dig som är vårdnadshavare eller företrädare till personer med intellektuell funktionsnedsättning från 16 år. 

Anmäl dig till kursen (webropol.se)

Adhd – struktur, anpassning och läkemedelsinformation

På kursen får du:

 • information om läkemedel för adhd/add
 • råd och tips om struktur i vardagen
 • anpassningar som kan underlätta i vardagen.

Sjuksköterska och personal från infoteket om funktionshinder medverkar.

Kursen är för dig som är anhörig till eller arbetar med barn och ungdomar som ska påbörja eller har påbörjat medicinsk behandling för adhd/add.

Kursen är även för dig som är vårdnadshavare till barn som har kontakt med habiliteringen och vill veta mer om medicinsk behandling.

Anmäl dig till kursen (webropol.se)

Mer kunskap

På Infoteket om funktionshinder kan du hämta mer kunskap.

Till toppen av sidan