Habilitering

Behandling i grupp på habiliteringen i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Få mer kunskap och förståelse för din funktionsnedsättning och möjlighet att träffa andra med liknande svårigheter. Här kan du läsa om vilka gruppbehandlingar som finns på Habiliteringen i Uppsala län.

För att delta i en gruppbehandling ska du ha kontakt med Habiliteringen i Uppsala län. Kontakta din behandlare som bedömer om behandlingen kan ge dig den hjälp du behöver. Ni planerar gruppbehandlingen tillsammans. Du kan inte anmäla dig själv till en gruppbehandling.

Autismkunskap – barn 9 till 12 år 

Få mer kunskap och förståelse din funktionsnedsättning och möjlighet att träffa andra med liknande svårigheter. Vi träffas och pratar om olika ämnen, till exempel:  

 • vad är autism?  
 • styrkor och svårigheter med att ha autism 
 • känslor  
 • vänner 

Efter varje träff får dina föräldrar eller vårdnadshavare en skriftlig sammanfattning som underlag för samtal hemma. 

Vem kan delta? 

Barn 9-12 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. 

Autismkunskap - ungdomar 13 till 16 år

Få mer kunskap och förståelse din funktionsnedsättning och möjlighet att träffa andra med liknande svårigheter. Vi träffas och pratar om olika ämnen, till exempel:  

 • vad är autism?  
 • styrkor och svårigheter med att ha autism 
 • känslor  
 • vänner

En ung vuxen med autism besöker oss vid ett tillfälle och pratar om sina erfarenheter.

Vem kan delta? 

Ungdomar 13-16 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. 

Diagnosgrupp

Få mer kunskap och förståelse för din funktionsnedsättning och möjlighet att träffa andra med liknande svårigheter. Gruppen följer ett bestämt tema för varje träff:

 1. Vad beror autism på?
 2. För- och nackdelar med att få diagnos.
 3. Planera och organisera.
 4. Tolka och bearbeta sinnesintryck.
 5. Kommunikation och socialt samspel.

Vem kan delta?

Du som har fått diagnosen autism utan intellektuell funktionsnedsättning i vuxen ålder.

Ha koll!

Öva på att hantera tiden samt planera och organisera din vardag. Du provar olika strategier hemma mellan träffarna. Under gruppbehandlingen får du:

 • titta på olika verktyg för tidshantering
 • uppskatta tid för olika, dagliga aktiviteter 
 • göra en kalender till ett personligt och kreativt redskap.
 • ge stödjande respons till andra.

Vem kan delta?

Du som är vuxen och har autism utan intellektuell funktionsnedsättning. 

Kommunikationsgrupp

Vi stödjer barnet att komma i gång med och utveckla kommunikation, lek och samspel utifrån sin förmåga. 

Vem kan delta?

Barn 2-6 år med Downs syndrom eller annan tydlig avvikelse i kognitiv och kommunikativ utveckling, tillsammans med närstående och förskolepersonal.

Kontakt - social färdighetsträning

Lär dig mer om dina styrkor och svagheter. Det du vill öva på får du som hemuppgift, det kan handla om hur du umgås med andra eller hanterar olika situationer i vardagen.

Under träffarna får du berätta om din hemuppgift. Vi gör en aktivitet, fikar, diskuterar tema för kommande träff och ny hemuppgift. Vi träffas 12 gånger.

Vem kan delta?

Ungdomar 14-17 år med autismdiagnos. Vårdnadshavare är viktiga som stöd och får inbjudan till första, sjätte och sista träffen. 

NeuroACT

Lär dig hantera oro eller ångest i vardagen. Vi träffas tolv gånger. Varje träff fokuserar på olika teman, till exempel:

 • reaktioner vid stress kopplat till psykisk ohälsa 
 • stress vid autism 
 • tankar, känslor och beteenden i stressande situationer 
 • konsekvenser av beteenden på kort- och lång sikt
 • mindfulness vid stresshantering.

Vem kan delta?

Vuxen med autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

NIT-grupp

Nätverksbaserad målinriktad intensiv träning (NIT) riktar sig till barn i förskoleåldern med rörelsenedsättning.

Vi förbereder barnet för motorisk träning i barnets naturliga miljö. Barnets nätverk får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra.

Vem kan delta?

Barn i förskoleåldern med cerebral pares eller liknande funktionsnedsättning med svårigheter inom flera områden.

Vardagssamtal - social färdighetsträning för vuxna 

Öva på sociala situationer för att få bättre kontakt med vänner och bekanta. Du får hemuppgifter att träna på mellan träffarna. 

Vem kan delta?

Du som är över 18 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. 

Första steget för vårdnadshavare

Få mer kunskap om vad barnets diagnos innebär och hur intensiv beteendeträning fungerar. Kunskapen ger en bra förutsättning för dig och förskolan att aktiv delta i barnets behandling och utveckling tillsammans med habiliteringen. Gruppbehandlingen omfattar fyra halvdagar. 

Vem kan delta?

Vårdnadshavare till barn som får behandlingen Mångsidig intensiv beteendeträning.

Kommunicera mera - föräldrahandledning

Få grunderna till att skapa en god kommunikativ miljö för ditt barn så att barnet utvecklas kommunikativt. Kursen består av föreläsningar och diskussioner. I kursen igår också hemuppgifter där du kartlägger ditt barns förmågor och provar kommunikativa strategier och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Vem kan delta?

Du som är vårdnadshavare till barn med svårigheter att kommunicera.

Föräldrastöd KOMET

KOMET är ett program som hjälper vårdnadshavare att minska bråk och trots hos barnet samt förbättra relationen till barnet. Programmet består av tio gruppträffar och en individuell träff. 

KOMET är utvecklat i Sverige och har utvärderats av forskare.

Vem kan delta?

Vårdnadshavare till barn 3–11 år. 

Navigator ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en form av kognitiv beteendeterapi. Behandlingen fokuserar på dig som vårdnadshavare och hur du kan leva ett rikt och meningsfullt liv trots din livssituation.

Under behandlingen funderar du över vad du kan acceptera och vad du kan förändra i ditt liv för att må bättre. Mellan träffarna övar du avslappning, acceptans och medveten närvaro.

Vem kan delta?

Vårdnadshavare till barn 0–17 år och som upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen.

Samtalsgrupper för vårdnadshavare

Syftet med samtalsgrupperna är att du ska känna sig bekräftad och stärkt som vårdnadshavare. Vi pratar bland annat om:

 • vad det innebär för dig som vårdnadshavare att barnet fick diagnosen autism
 • vilka känslor barnets funktionsnedsättning väcker hos dig
 • hur barnets funktionsnedsättning påverkar din roll som vårdnadshavare
 • hur du kan hantera vardagen.

Samtalsgrupperna är uppdelade efter barnens ålder och diagnos.

Vem kan delta?

Vårdnadshavare till barn med autism.

Sen och annorlunda utveckling

Vi pratar om:

 • vad sen och annorlunda utveckling hos barnet kan innebära
 • hur du stödjer barnets utveckling genom kommunikation, lek och rutiner. 

Vem kan delta?

Vårdnadshavare till barn i förskoleåldern och som har en sen och annorlunda utveckling.

Tema grundskola – för vårdnadshavare

Få strategier som hjälp att förbereda barnet inför skolstart och stöd för bra informationsöverföring till mottagande skola. Vi pratar också om barnets känslor och vilka färdigheter barnet behöver öva på inför skolstart.

Efter skolstart träffas vi en sista gång för att stämma av hur det har gått.

Vem kan delta?

Vårdnadshavare till barn som ska börja i grundskola, eller i anpassad grundskola, kommande hösttermin.

Till toppen av sidan