INFEKTIONER I ÖGON, ÖRON, NÄSA OCH HALS

Körtelfeber

Körtelfeber orsakas av ett virus som är mycket vanligt. De flesta smittas av viruset som barn och får då ofta inga eller lindriga symtom. Du som smittas av viruset först som tonåring eller vuxen får de symtom som är vanliga vid körtelfeber. När du har haft viruset en gång blir du immun och kan inte bli smittad igen.

Symtom

De symtom som beskrivs nedan är vanligast om du får körtelfeber i tonåren eller som vuxen. Barn som får körtelfeber får ofta inga symtom eller lindriga symtom som kan likna en förkylning.

 Vanliga symtom vid körtelfeber:

 • Du har ont i halsen och har svårt att svälja.
 • Du har feber.
 • Du känner dig trött.
 • Du har ont i huvudet
 • Du har ont i kroppen.
 • Du tappar aptiten.
 • Du har svullna lymfkörtlar på halsen, i armhålorna och i ljumskarna
 • Du har förstorade och röda halsmandlar med en gråvit beläggning
 • Du har illaluktande andedräkt

Symtomen liknar de som du kan få vid halsfluss men är ofta kraftigare.

Du kan även märka av följande symtom:

 • Du blir svullen runt ögonen.
 • Du har utslag på huden.
 • Du mår illa.

Det är vanligt att levern svullnar tillfälligt vid körtelfeber. Det ger oftast inga symtom men en del kan få gula ögonvitor. Det är också vanligt att mjälten svullnar. Det brukar ofta inte ge några symtom men det är viktigt att du undviker slag mot mjälten. Det beror på att den kan brista då.

Det här är symtom på brusten mjälte:

 • Du får plötsligt ont i magen.
 • Du känner dig matt och blir blek.
 • Du får hjärtklappning.

Du kan känna dig trött under en längre tid efteråt

Symtomen går oftast över på två till tre veckor men det är vanligt att känna sig trött under en längre tid, ibland i flera månader efteråt.

När och var ska jag söka vård?

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har ont i halsen och har feber i mer än två dygn utan andra förkylningssymtom.
 • Du har svårt att svälja.
 • Du får feber igen efter att ha varit feberfri i minst ett dygn.
 • Du har någon annan sjukdom eller tar läkemedel som försämrar ditt immunförsvar samtidigt som du tror att du har körtelfeber.

Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du vet att du har körtelfeber och får mycket ont i magen. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Om det är bråttom

Ring genast 112 om du har ont i magen och blir blek och matt.

Vad kan jag göra själv?

Det finns en del saker du kan göra själv för att lindra symtomen vid körtelfeber.

Lindra halsont

Matlusten kan minska när du har ont i halsen men det är bra att försöka dricka, även om du har svårt att svälja. Kall och varm dryck kan ha en lenande effekt på halsen. Det kan också kännas bra att äta kall mat som yoghurt eller glass.

Ibland känns det bättre att ha något att suga på och då kan du pröva halstabletter som finns på apotek och i vissa matvaruaffärer. Det bästa för tänderna är att välja sockerfria tabletter.

Det finns också sugtabletter och sprejer som verkar bedövande i halsen. De kan du köpa receptfritt på apotek.

En del av dessa preparat kan användas både av barn och av vuxna, men inte alla. Läs på förpackningen eller fråga på ett apotek om du känner dig osäker.

Läkemedel mot smärta och feber

Det finns flera olika receptfria läkemedel. Exempel är läkemedel som innehåller paracetamol och läkemedel som tillhör gruppen NSAID, eller cox-hämmare.

Här kan du läsa om vilka receptfria läkemedel som finns och vilket som kan passa för dig. 

Undvik alkohol

Levern brukar påverkas av körtelfeber. Därför bör du vänta med att dricka alkohol i minst fyra veckor och tills du känner dig helt bra.

Hur smittar körtelfeber?

Viruset som orsakar körtelfeber heter Epstein-Barr. Det smittar genom kroppskontakt och kontakt med smittade slemhinnor. Det kan spridas om du som har körtelfeber pussar någon eller till exempel delar bestick med någon. Viruset kan också spridas genom att du har sex med någon.

Det tar oftast mellan fyra och sex veckor från att du har fått viruset för första gången tills du får symtom.

Du blir immun om du har haft viruset

När du har haft körtelfeber en gång har du antikroppar mot sjukdomen. Det innebär att du inte kan få körtelfeber igen.

Undersökning

På vårdcentralen undersöker läkaren din hals. Vid körtelfeber brukar halsmandlarna bli svullna och röda och ha en gråvit beläggning.

Sedan känner läkaren i armhålorna, i ljumskarna och på andra ställen på kroppen där det finns många lymfkörtlar för att känna efter om de är svullna eller ömma.

Ofta känner läkaren även på magen för att avgöra om mjälten eller levern är svullen. 

Du kan få lämna blodprov och prov från halsmandlarna

Du kan även få lämna blodprov som kan visa om du har körtelfeber.

Ofta får du ta blodprov som visar om du har en inflammation i kroppen. Du kan också få ta blodprov för vita blodkroppar.

Det finns blodprov som direkt kan visa om du har körtelfeber. Men ofta är det först när du har haft sjukdomen en tid som det syns i detta prov.

Du får oftast lämna ett prov från halsmandlarna. Det tar läkaren med hjälp av en smal pinne med bomull på. Provet visar inte om du har körtelfeber men kan visa om du har halsfluss som beror på streptokocker. Anledningen till att läkaren tar det här provet är att det kan vara svårt att skilja på körtelfeber och halsfluss i början av sjukdomen.

Behandling

Körtelfeber orsakas av ett virus och kan inte behandlas med antibiotika. Behandlingen vid körtelfeber går ut på att lindra symtomen. Du kan läsa mer om det under rubriken Vad kan jag göra själv?

Du kan få en infektion med streptokocker samtidigt som du har körtelfeber. Då får du behandling med antibiotika mot streptokockinfektionen.

Det är ovanligt men ibland blir symtomen så svåra att du kan behöva vård på sjukhus. Det gäller till exempel om du har mycket svårt att svälja vätska. Då kan du behöva dropp under en kortare period.

Viktigt att undvika ansträngning första månaden

Den första månaden efter att du har haft körtelfeber bör du inte utsätta dig för kraftig ansträngning. Undvik ridning och idrotter med mycket kroppskontakt. Det kan till exempel vara fotboll, ishockey och kampsporter. Det beror på att mjälten fortfarande kan vara svullen och då kan brista om du till exempel får ett slag mot kroppen.

Du behöver däremot inte vara helt stilla, promenader och lugna aktiviteter gör att du snabbare kommer i form igen när du har blivit bra.

Vad händer i kroppen?

Vid körtelfeber är det vanligt att halsmandlarna blir stora och röda med en gråvit beläggning. De sitter i svalget på var sin sida om tungan.

Lymfkörtlar som finns på andra ställen i kroppen svullnar upp. Då kan du känna dem i nacken, på halsens sidor, i armhålorna och i ljumskarna. Det finns även lymfkörtlar inne i bröstkorgen och i magen men dem kan du inte känna från utsidan.

Mjälten kan också svullna men det kan vara svårt att känna det själv. En läkare kan känna den nedanför revbenen på vänster sida. Även levern kan svullna, i så fall känner du den nedanför höger revbensbåge.

De flesta blir smittade som barn

Körtelfeber orsakas av ett mycket vanligt virus. De flesta smittas av viruset när de är barn och får inga eller lindriga symtom. De flesta märker då inte av att det. Personer som inte blev smittade av viruset som barn kan få det senare i livet. 

Körtelfeber och graviditet

Det finns inga kända risker med att få körtelfeber under en graviditet.

Komplikationer och följdsjukdomar

Det är ovanligt med komplikationer vid körtelfeber. Men efter att du har haft körtelfeber ökar risken för att du ska få vissa andra sjukdomar. Det kan vara bihåleinflammation, öroninflammation, djup luftrörsinfektion och blindtarmsinflammation. Det är mycket ovanligt men en del kan få svårt att andas av körtelfeber. Då kan du få hjälp med andning genom en respirator.

En mycket ovanlig följdsjukdom vid körtelfeber är hjärnhinneinflammation.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Till toppen av sidan