Om vaccin mot covid-19

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig?

Här kan du se om du rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19. Det är olika för olika personer.

Person får plåster på armen efter vaccination
Ta reda på om det är dags att du vaccinerar dig igen mot covid-19, eller vad som gäller om du ska börja vaccinera dig.

Du kan få covid-19 även om du vaccinerar dig. Men det skyddar mot att bli allvarligt sjuk om du rekommenderas att vaccinera dig.

Det finns ingen allmän rekommendation om vaccination om du är utan ökad risk att bli allvarligt sjuk, och något av följande stämmer:

 • Du är 0 till 49 år.
 • Du är 50 till 64 år och har vaccinerat dig någon gång förut.

Då har de flesta redan ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk. Immunförsvaret har byggts upp av tidigare vaccinationer eller därför att du redan har haft covid-19.

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas att vaccinera dig om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det gäller om något av följande stämmer:

När och var kan jag vaccinera mig?

För att få veta hur och när du kan vaccinera dig: Läs mer på den här sidan, eller på sidan Vaccination mot covid-19.

Se efter att du har valt region högst upp på sidan för att få rätt information.

80 år och äldre, eller bor på äldreboende

Du rekommenderas 1 dos vaccin inför vintersäsongen för att få ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

Rekommendationen gäller dig som är 80 år eller äldre, eller som bor på ett särskilt boende för äldre.

En del kan få ännu en dos

En del kan få en 1 dos till. Det gäller om du har fått en dos under hösten, men innan det fanns vaccin med ett uppdaterat skydd. Du kan få den nya dosen tidigast 3 månader efter den senaste dosen.

Risken för att få allvarlig covid-19 minskar oavsett vilket vaccin du får.

65 år till 79 år

Du rekommenderas 1 dos vaccin inför vintersäsongen för att få ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

Rekommendationen gäller dig som är 65 till 79 år.

En del kan avstå från dosen

Du som vet att du har haft covid-19 efter den 1 augusti i år behöver inte få dosen. Då har du redan ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk. Det gäller om ditt immunförsvar inte är nedsatt. Se till att få vaccindosen om du är osäker på om du har haft covid-19 eller om du har nedsatt immunförsvar.

En del kan få ännu en dos

En del kan få en 1 dos till. Det gäller om du har fått en dos under hösten, men innan det fanns vaccin med ett uppdaterat skydd. Du kan få den nya dosen tidigast 3 månader efter den senaste dosen.

Risken för att få allvarlig covid-19 minskar oavsett vilket vaccin du får.

18 år till 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas 1 dos vaccin inför vintersäsongen för att få ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

Rekommendationen gäller dig som är 18 till 64 år och har en ökad risk att bli allvarligt sjuk därför att en eller flera av följande saker stämmer:

 • Du har en hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck eller stroke.
 • Du har en lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har Downs syndrom.

En läkare kan rekommendera att du vaccinerar dig av andra skäl. Det kan till exempel vara något av följande:

 • Din fysiska hälsa påverkas mycket av en psykiatrisk sjukdom, demens, droger eller alkohol.
 • Du har nedsatt förmåga att klara vardagliga aktiviteter, och behöver hjälp med att till exempel klä på dig eller att duscha.

En del kan avstå från dosen

Du som vet att du har haft covid-19 efter den 1 augusti i år behöver inte få dosen. Då har du redan ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk. Det gäller om ditt immunförsvar inte är nedsatt. Se till att få vaccindosen om du är osäker på om du har haft covid-19 eller om du har nedsatt immunförsvar.

En del kan få ännu en dos

En del kan få en 1 dos till. Det gäller om du har fått en dos under hösten, men innan det fanns vaccin med ett uppdaterat skydd. Du kan få den nya dosen tidigast 3 månader efter den senaste dosen.

Risken för att få allvarlig covid-19 minskar oavsett vilket vaccin du får.

Du som är gravid

Det är olika vad som gäller om du är gravid. Det beror bland annat på om du är ovaccinerad eller vaccinerad.

Du som är ovaccinerad och gravid

Du som är ovaccinerad och gravid rekommenderas 1 dos vaccin för att få ett bra skydd mot allvarlig covid-19.

Du rekommenderas att få dosen efter graviditetsvecka 12. Du kan få den tidigare om du har diabetes, högt blodtryck eller något annat som gör att du kan bli allvarligt sjuk. Fråga barnmorskan om vad som blir bäst för dig.

Du som är vaccinerad och gravid

Du som vaccinerade dig innan du blev gravid rekommenderas 1 dos under graviditeten om andra halvan av graviditeten infaller någon gång mellan november och mars.

Läs mer: Jag är gravid. Kan jag verkligen vaccinera mig mot covid-19?

50 år till 64 år

Det är olika vad som gäller beroende på om du är ovaccinerad eller vaccinerad.

Du som är ovaccinerad

Du som är ovaccinerad rekommenderas 1 dos vaccin inför vintersäsongen. Då har du ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

Rekommendationen gäller dig som är 50 år till 64 år.

Du som är vaccinerad

Du som är vaccinerad sedan tidigare kan få 1 dos vaccin, om du vill. Men de flesta har ett bra skydd mot allvarlig covid-19 även utan dosen. En del vill ändå vaccinera sig, till exempel för att de är närstående till någon som kan bli allvarligt sjuk.

Du kan få dosen tidigast 9 månader efter din senaste dos.

Läs vad som gäller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk.

18 år och äldre med nedsatt immunförsvar

Du rekommenderas 1 dos vaccin inför vintersäsongen för att få ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

Rekommendationen gäller om du är 18 år eller äldre och har nedsatt immunförsvar. Här är några exempel:

 • Du har fått en transplantation av ett nytt organ eller av nya stamceller.
 • Du har måttligt eller allvarligt nedsatt immunförsvar från födseln, eller på grund av en sjukdom eller läkemedel. Det kan till exempel vara läkemedel mot reumatiska eller andra autoimmuna sjukdomar.
 • Du får behandling för cancer eller någon annan sjukdom som påverkar immunförsvaret måttligt eller allvarligt.
 • Du har en allvarlig sjukdom i njurarna eller i levern.

En del kan få ännu en dos

En del kan få en 1 dos till. Det gäller om du har fått en dos under hösten, men innan det fanns vaccin med ett uppdaterat skydd. Du kan få den nya dosen tidigast 3 månader efter den senaste dosen.

Något annat kan gälla för dig

Du som har allvarligt nedsatt immunförsvar kan få en annan rekommendation om att vaccinera dig mot covid-19. Det kan gälla hur många doser vaccin du rekommenderas, eller hur lång tid det behöver vara mellan doserna. Du kan också rekommenderas att lämna prov efter att du har vaccinerat dig.

Prata med läkaren som behandlar dig, om du är osäker. 

Du kan läsa mer om nedsatt immunförsvar och vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

18 år till 49 år

Du som är 18 år till 49 år kan få 1 dos vaccin, om du vill. Men de flesta har ett bra skydd mot allvarlig covid-19 även utan dosen. En del vill ändå vaccinera sig, till exempel för att de är närstående till någon som kan bli allvarligt sjuk.

Du kan få dosen tidigast 9 månader efter din senaste dos.

Läs vad som gäller om du är gravid eller om du har en annan ökad risk att bli allvarligt sjuk.

Barn och unga 0 år till 17 år

De allra flesta barn och unga behöver inte vaccinera sig mot covid-19, men en del rekommenderas att göra det.

En del barn och unga rekommenderas att vaccinera sig

Du som är under 18 år kan rekommenderas att vaccinera dig om du har en sjukdom eller något annat som ökar risken att du blir allvarligt sjuk.

Prata med läkaren som behandlar dig. Hen kan rekommendera att du vaccinerar dig om det behövs.

Barn och unga utan risk att bli allvarligt sjuka

Tidigast under 2024 kan regionerna erbjuda vaccin även för barn och unga som inte har en ökad risk att bli allvarligt sjuka. Det kan variera mellan regionerna vad som kommer att gälla.

Läs mer om vaccination av barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

mer på 1177.se

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Här hittar du frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19. Kontrollera att du har valt region högst upp på sidan. Då får du rätt information för dig. 

Kom ihåg att vaccinera dig

Vaccinera dig mot influensa och covid-19 om du till exempel är äldre, gravid eller har vissa sjukdomar. Det minskar risken att du blir allvarligt sjuk. Här kan du läsa mer.

Vaccination mot covid-19

Vaccin är det säkraste sättet att skydda sig om man har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av covid-19.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Till toppen av sidan