Samlad information om covid-19 på lätt svenska

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 - svenska lättläst

Covid-19 är en smittsam sjukdom. En del har en högre risk att bli allvarligt sjuka och dö av sjukdomen. De rekommenderas att vaccinera sig.

Person får plåster på armen efter vaccination
Du får vaccinet med en spruta i armen.

De flesta har redan ett bra skydd mot covid-19. De behöver inte vaccinera sig. Men en del rekommenderas att få vaccin. Det är för att fortsätta att ha ett bra skydd.

På den här sidan kan du se om du rekommenderas att vaccinera dig. Du kan se hur du gör för att få vaccinet.

Rekommendationerna gäller från och med den 1 mars 2024.

Du bestämmer själv om du ska vaccinera dig.

Vaccinationen är gratis för dig om du rekommenderas att vaccinera dig. Det gäller även om du söker asyl eller är i Sverige utan tillstånd.

Våren 2024 – Vem rekommenderas att vaccinera sig?

Du rekommenderas att vaccinera dig under våren om något av det här stämmer:

  • Du är 80 år eller äldre.
  • Du är 65 till 79 år och behöver hjälp varje dag. Det kan vara hjälp med att tvätta dig och att klä på dig.

En del kan avstå från att vaccinera sig. De har redan ett bra skydd. Men det gäller bara om alla de här tre sakerna stämmer:

  1. Du vaccinerade dig i höstas eller under vintern.
  2. Du vet säkert att du har haft covid-19 efter att du vaccinerade dig senast.
  3. Ditt immunförsvar är bra.

Se till att vaccinera dig om du är osäker på att allt i listan stämmer in på dig.

I höst rekommenderas du att vaccinera dig igen. Läs mer: Hösten 2024 – Vem rekommenderas att vaccinera sig?

Hur gör jag för att få vaccinera mig?

Det är din region som ansvarar för vaccinationen. Välj region högst upp på sidan för att få mer information om vad som gäller där du är. 

Du kan vaccinera dig samtidigt mot covid-19 och vissa andra sjukdomar, till exempel pneumokocker. Du kan behöva betala.

Uppsala län

Boka tid för vaccination i Uppsala län

Du som rekommenderas 1 dos vaccin mot covid-19 under våren 2024 kan ringa 018-6173500 för att få hjälp att boka tid på vårdcentral.

Så här går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i armen.

Det räcker med en spruta, oavsett hur många sprutor du har fått förut.

Men om du har mycket svagt immunförsvar kan du behöva flera sprutor. Då får du sprutorna vid olika tillfällen.

Fråga vårdpersonalen om du undrar något om din vaccination.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har feber eller känner dig sjuk. Vänta tills du mår bra igen.

Hur mår jag efteråt?

Du kan få ont i armen, ont i huvudet eller bli trött det första dygnet efter vaccinationen. Du kan också frysa, få feber eller få ont i lederna och musklerna. Det kallas biverkningar och är vanligt.

Biverkningarna brukar försvinna inom några dagar.  

Säg till personalen om du känner dig yr eller mår dåligt efter vaccinationen. Risken är liten för allvarliga biverkningar. Det kan vara en större risk att bli allvarligt sjuk om man inte vaccinerar sig.

Hösten 2024 – Vem rekommenderas att vaccinera sig?

Hösten 2024 kommer fler att rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller till exempel dig som är äldre, gravid eller har någon sjukdom som ökar risken att bli allvarligt sjuk.

Det gäller även dig som rekommenderas att vaccinera dig under våren.

Det kommer mer information.

Andra som kan vaccinera sig

Du kan vaccinera dig mot covid-19 om du vill, eller för att en läkare tycker det. Du kan behöva betala för vaccinationen. Även barn kan vaccinera sig.

Mer innehåll på lätt svenska

Lätt svenska

Här kan du se det innehåll på 1177.se som finns på lätt svenska. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller för dig.

1177 på andra språk

Här kan du se en lista med andra språk där det finns översatt material. Sidan är på engelska.

Till toppen av sidan