Provtagning och vaccination covid-19

Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden eller vårdcentraler kan inte boka tid för vaccination eller provtagning. Läs mer om när det är din tur att vaccineras mot covid-19. Har du minsta symtom för covid-19 boka tid för provtagning.

INFEKTIONER PÅ HUDEN

Svinkoppor - impetigo

Svinkoppor är en smittsam infektion i huden som orsakas av bakterier. Oftast börjar det som en liten röd prick. Svinkoppor är vanligast hos barn. Det går oftast att behandla svinkoppor själv genom att tvätta noggrant.

Det är vanligast att barn får svinkoppor, men det går att få svinkoppor i alla åldrar.

Symtom vid svinkoppor

En honungsfärgad skorpa kan bildas på blåsorna eller så blir det bara rött och glansigt.

Det vanligaste är att svinkoppor brukar börja som en liten prick. Den blir sedan en blåsa med vätska, som blir en blåsa med var. Efterhand bildas en honungsfärgad skorpa på blåsan.

Ibland blir huden bara röd och glansig. Ibland blir det både röda fläckar och blåsor. Ofta bildas nya blåsor eller röda fläckar alldeles intill eller på andra ställen på kroppen. Utslagen kan klia och svida, men barn brukar inte känna sig särskilt sjuka av infektionen.

Svinkoppor kallas också impetigo. Inkubationstiden är två till tre dagar.

Vanligast i ansiktet

Det är vanligast att få svinkoppor i ansiktet, till exempel runt munnen, näsvingarna eller bakom ett öra. Men det kan också börja någon annanstans på kroppen, till exempel fingrarna, armarna eller överkroppen.

Oftast bryter svinkoppor ut i samband med en förkylning, men svinkoppor kan också komma utan att du är förkyld. Bakterierna får lättare fäste i hud som är irriterad eller fuktig. Därför är det vanligt med svinkoppor runt näsa och mun när du är förkyld. Barn som har eksem får lättare svinkoppor eftersom huden är känslig och skör.

Det är ovanligt men ibland kan svinkoppor ge en svårare infektion, till exempel med feber.

De vanligaste bakterierna vid en infektion är streptokocker och stafylokocker. Det är vanligast att barn får svinkoppor, men det går att få svinkoppor i alla åldrar.

Smittar lätt bland barn

Svinkoppor är vanligast bland barn mellan ett och sex år. På förskolor kan svinkoppor spridas snabbt eftersom barnen leker nära varandra och använder samma leksaker.

Vad kan jag göra själv?

Om barnet inte har feber och om utslagen sitter på ett väl avgränsat hudområde kan du behandla utslagen själv.

Tvätta utslagen noggrant

Tvätta utslagen noggrant med flytande tvål och vatten både morgon och kväll. Du kan eventuellt tvätta med klorhexidinlösning, som finns att köpa på apotek. Klapptorka med engångshandduk. Även om det gör ont är det bra att blöta upp de gulaktiga skorporna som bildas på blåsorna, och ta bort dem när du tvättar. Det kan gå lättare att få bort skorporna om du lägger en blöt kompress på såren en stund före tvätt. 

I början kan skorporna komma tillbaka ganska snabbt, men genom att upprepa behandlingen gör du att bakterierna till slut inte kan bli fler och såren torkar oftast ut efterhand.

Kan barnet vara i barnomsorg eller skola?

Barnet smittar så länge såren är fuktiga. Barn som går i förskolan eller i familjedaghem bör vara hemma tills såren ser helt torra ut, och därmed är läkta. Skolbarn som förstår att det är viktigt att vara noga med att tvätta händerna kan vara i skolan. De bör däremot inte vara med på aktiviteter som idrott, bad eller matlagning.

Försök begränsa smittan

  • Tvätta dina egna och barnets händer ofta med tvål och vatten. Undvik direktkontakt med utslagen. Om det ändå inträffar, tvätta händerna noga.
  • Både vuxna och barn ska använda engångshanddukar.
  • Byt kläder varje dag. Om utslagen sitter i ansiktet är det också bra att byta örngott dagligen. Tvätta kläder och sängkläder i minst 60 grader.
  • Försök att få barnet att undvika att klia eller ta på såren.
  • Klipp naglarna på barnet så är de lättare att hålla rena samtidigt som det gör det svårare att riva i såren.
  • Torka av dörrhandtag och allt annat som man tar i med händerna. Tvätta leksaker och gosedjur om det är möjligt.

När och var ska jag söka vård?

Oftast behöver du inte söka vård eftersom svinkoppor kan behandlas på egen hand i en vecka.

Kontakta en vårdcentral om såren inte har läkt efter denna tid, eller om utslagen fortsätter att sprida sig över kroppen. Det bör du också göra om utslagen sitter på ett stort hudområde eller om den som har svinkoppor samtidigt har feber. Då kan det behövas behandling med receptbelagda läkemedel.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga  

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan