Infektioner på huden

Röda hund

Röda hund är en smittsam virussjukdom som räknas till de klassiska barnsjukdomarna. Sjukdomen är oftast lindrig, men om en gravid kvinna blir smittad kan fostret få svåra skador. I Sverige är sjukdomen mycket ovanlig eftersom vaccin mot röda hund ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Röda hund är däremot vanlig i många andra länder. Du bör därför se över ditt och dina närståendes vaccinationsskydd om du ska resa utomlands. Detta gäller särskilt om du är gravid.

Till toppen av sidan