Kostnader och ersättningar

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Innehållet gäller Uppsala län

Barn som behöver glasögon eller kontaktlinser kan få bidrag. Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga och hur du får bidrag.

Barn 0-7 år (höjt bidrag från 1 maj 2016)

1. Ta kontakt med barnavårdscentralen eller skolhälsovården om du tror att ditt barn ser dåligt. Där hjälper de dig att komma i kontakt med en ögonläkare.

2. Hos ögonläkaren får du ett recept på glasögon eller kontaktlinser. Receptet behövs för att kontakta en optiker. Du kan välja vilken optiker du vill i Uppsala län.

3. Bidraget är 800 kr och dras av från priset för glasögonen eller kontaktlinserna hos optikern. Om glasögonen har ett lägre pris än 800 kronor är det den faktiska kostnaden som täcks av bidraget.

Bidraget ges högst en gång inom 12 månader. Bidraget gäller inte för synundersökningen hos optikern.

Du kan inte få bidrag för borttappade glasögon eller för reservglasögon.

Bidragen för glasögon gäller även för barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn samt barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Barn 8-19 år (gäller från 1 mars 2016)

1. Välj vilken optiker du vill gå till i Uppsala län.

2. Bidraget är 800 kr och dras av från priset för de nya glasögonen eller kontaktlinesrna hos optikern.

Bidraget ges högst en gång per år till och med det år barnet fyller 19. Bidraget gäller inte för synundersökningen hos optikern.

Du kan inte få bidrag för borttappade glasögon eller för reservglasögon.

Bidragen för glasögon gäller även för barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn samt barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

För dig med afaki (då ögats lins saknas)

Du som har afaki behöver både kontaktlinser och glasögon. Kontaktlinser räknas i detta fall som hjälpmedel. För dessa betalar du 300 kronor i egenavgift per halvår. För glasögon får du bidrag; 1500 kronor för enkelslipade och 1800 kronor för dubbelslipade.

För dig med myopi (stark närsynthet)

Du som har stark närsynthet kan få kontaktlinser som hjälpmedel om en ögonläkare bedömer att dessa ger dig mycket bättre syn än vad glasögon ger. För att räknas som hjälpmedel ska kontaktlinsernas styrka vara 12 dioptrier eller mer. Då betalar du 300 kronor i egenavgift per halvår. Undersökningskostnaden hos optikern får du betala själv.

För dig som behöver prismakorrektion

Bidraget gäller för den merkostnad som prismakorrektionen innebär. Bidragsbeloppet varierar beroende på prismats storlek.

För dig som är upp till 35 år och behöver dubbelslipade eller progressiva glasögon. Även här kan du få bidrag för den merkostnad som slipningen innebär om du har medicinska skäl. 

För dig som är optiker, återförsäljare eller arbetar inom skolhälsovården. 

Frågor?

Om du har frågor om bidrag för glasögon är du välkommen att kontakta Syncentralen.

Till toppen av sidan