1177.se

Så tillgängligt är bild- och videoverktyget

Bild- och videoverktyget är en tjänst som förvaltas av Inera AB. Vi vill att alla ska kunna använda Bild- och videoverktyget. Det gäller även dig som använder olika hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här finns information om de brister som vi känner till och arbetar med att åtgärda.

Här kan du lämna synpunkter på sådant som inte fungerar för dig.

Hur tillgängligt är bild- och videoverktyget?

Bild- och videoverktyget är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att Bild- och videoverktyge tdelvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Bild- och videoverktygets tillgänglighet har granskats internt och uppdaterats 22 november, 2023.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister bildverktyget

Dessa brister kan beröra alla besökare:

  • Ibland behöver man scrolla i bildverktyget, men det finns ingen indikation på att man behöver scrolla förrän man gör det.

Allmänna brister videoverktyget

Dessa brister kan beröra alla besökare:

  • När man använder mobiltelefonen i liggande läge anpassas inte verktyget så att hela skärmen nyttjas.
  • Ibland behöver man scrolla i videoverktyget, men det finns ingen indikation på att man behöver scrolla förrän man gör det.
  • När man använder textförstoring blir den egna videorutan liten och man ser inte tydligt vad man sänder.

Så har vi har testat bild- och videoverktyget

Vi testar bild- och videoverktygets tillgänglighet löpande.

Bild- och videoverktyget ägs av Inera AB

Bild- och videoverktyget drivs av Inera AB. Inera ägs av regionerna, kommunerna och organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därför är Inera offentligt finansierat och ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillsyn

Du kan anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi hanterat din synpunkt om bristande tillgänglighet. Du kan också anmäla om du inte är nöjd med hur vi hanterat en begäran från dig om att tillgängliggöra innehåll.

DIGG har ansvar för att kontrollera att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Till toppen av sidan