Att söka stöd och hjälp

En väg in för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

I Uppsala län finns en väg in till vården för dig som är 6-18 år och som vill förbättra din psykiska hälsa och må bättre. Även du som oroar dig för ett barn eller ungdom som inte mår bra eller har psykisk ohälsa kan höra av dig.

En väg in för rådgivning och vägledning

När du kontaktar en väg in för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar får du råd och bedömning av erfaren vårdpersonal. Du slipper att själv ta reda på vilken behandlare eller mottagning som bäst kan hjälpa till.

Flera av de som hör av sig är:

  • deprimerade eller nedstämda
  • har ångest eller oro
  • har relationsproblem
  • eller så finns det misstanke om psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du eller ditt barn har andra symtom.

Första kontakten – så gör du för att kontakta oss

Du kontaktar en väg in för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar genom att ringa eller logga in och göra en egenanmälan. Du kommer att få svara på några frågor. Ofta skickar vi en digital länk eller så hörs vi på telefon.

Om vi bedömer att du behöver träffa en behandlare får du en tid hos Barn- och ungdomshälsan som har flera mottagningari Uppsala län eller Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Neuropsykiatrisk utredning

Om neuropsykiatriska svårigheter finns i skolan är det bäst att skolpsykolog eller skolläkare skriver en remiss till Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri. Då får vi all information om anpassningar, åtgärdersplaner och utredningar som skolan har gjort. Det är viktig information som vi behöver för att kunna göra en bra första bedömning. Handläggningstiden går då ofta snabbare.

Har du eller ditt barn redan en kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP eller Barn och ungdomshälsan kontaktar du den mottagningen med dina frågor

Till toppen av sidan