Tolkcentralen

Storgatan 32, Uppsala

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–12.00
Måndag13.00–15.00
Tisdag08.00–12.00
Tisdag13.00–15.00
Onsdag08.00–12.00
Torsdag08.00–12.00
Torsdag13.00–15.00
Fredag08.00–12.00
Fredag13.00–14.00
LördagStängt
SöndagStängt
Bildtelefon
 • uppsala.tolkcentralen@ectalk.se
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–12.00
Måndag13.00–15.00
Tisdag08.00–12.00
Tisdag13.00–15.00
Onsdag08.00–12.00
Onsdag13.00–15.00
Torsdag08.00–12.00
Torsdag13.00–15.00
Fredag08.00–12.00
Fredag13.00–14.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Storgatan 32, Uppsala
Län, kommun:
Uppsala län, Uppsala
Postadress:
751 85 Uppsala

Publicerad: 2020-06-24

Vid akut behov av tolk i nödsituationer under kvällar och helger ring 018-10 08 40

Publicerad: 2020-06-22

Några av Tolkcentralens samordnare är icke-teckenspråkiga. För att kunna ta emot samtal via bildtelefon svarar våra tolkar om de är inne. Om du inte får svar när du ringer till vår bildtelefon ber vi dig istället vända dig till bildtelefoni.net, dit du kan ringa för att begära förmedling till 018-611 67 34.

På Tolkcentralen erbjuder vi tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv och hörselskadad. Vi ger tolkning i vardagen, till exempel vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter och fritidsaktiviteter. Tolkningen är kostnadsfri för den enskilde.


För dig som har skador eller svårigheter som rör ditt tal, din röst eller ditt språk erbjuder Tolkcentralen taltjänst.


Verksamhetschef Therese Lindström Senast uppdaterad 2022-02-09

Vid akut behov av tolk i nödsituationer under kvällar och helger: Ring 018-10 08 40

Driftsform: Region

Region Uppsala erbjuder s k vardagstolkning. Det innebär att du kan beställa tolk till alla situationer i vardagslivet, t ex besök i sjukvården, arbetsplatsträffar, kontakt med myndigheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv.

Tolkarna tolkar allt som sägs och talar i jag-form, de är opartiska och deltar inte i samtalet. Tolkarna har tystnadsplikt.

Region Uppsalas tolkservice är kostnadsfri för dig som är tolkanvändare.

 • Du beställer tolk genom att kontakta oss via:

   

  Vid akut behov av tolk i nödsituationer under kvällar och helger ring 018-10 08 40

  När du beställer tolk behöver vi veta:

  • Datum, start- och sluttid samt plats för tolkning.
  • Namn på den eller de som behöver tolk.
  • Vilken tolkmetod du behöver.
  • Beställarens namn och kontaktuppgifter.
  • Vad det är som ska tolkas.

   

  Finns det exempelvis program, manus eller kursprogram för aktiviteten där tolkningen ska ske? Skicka det i så fall med e-post till tolkcentralen före tolkningen. Du kan annars skicka oss kontaktuppgifter till den som är ansvarig för aktiviteten.

  Beställ tolk i god tid och glöm inte att avboka tolken om tolk inte längre behövs.

  Var du än bor i Uppsala län ska du kontakta oss på Region Uppsalas tolkcentral när du behöver tolk. Det gäller även när du behöver tolk på ort utanför Uppsala.

  • Prata som vanligt, tolken säger till om det går för fort.
  • Tolken översätter allt som sägs i jag-form.
  • Vänd dig direkt till den du talar med, det är ni två som samtalar.
  • Tolken är neutral och har tystnadsplikt!
  • När uppdraget så kräver, på grund av längd eller svårighetsgrad, turas två tolkar om att tolka.
 • Taltjänst är en tolkservice för dig som har skador eller svårigheter som rör ditt tal, din röst eller ditt språk.

  • Det kan handla om
  • ett otydligt tal
  • svårighet att hitta ord
  • läs- och skrivsvårigheter.

  Taltjänst är till för personer
  som har svårt att tala eller läsa.

  Vi på Taltjänst ger stöd till personer
  så de kan tala med andra och göra sig förstådda.

  Taltjänst kan följa med om du till exempel ska besöka en myndighet,
  ett sjukhus eller en förening.

  Taltjänst hjälper dig att säga det du vill,
  men det är du som bestämmer vad som ska sägas.

  Vi kan skriva upp vad andra säger och hjälpa dig
  så du får mer tid och hinner säga det du vill säga.

  Vi kan hjälpa dig att läsa upp texter
  och förklara vad det står.

  Vi kan ge dig stöd när du ringer till någon.

  Vi kan hjälpa dig att hitta information.

  Vi talar aldrig om för någon annan vad du har pratat om.

  Taltjänst är gratis.

  • Teckenspråkstolkning
   Tolken simultantolkar allt som sägs i rummet på svenskt teckenspråk. Teckenspråk är ett fullständigt visuellt språk med egen grammatik och eget ordförråd. Teckenspråket är inte internationellt.
  • Skrivtolkning
   Tolken skriver det som sägs på ett tangentbord och skriften presenteras på en eller flera bildskärmar. Skrivtolkning kan även göras med hjälp av penna och papper.
  • Tecken som stöd (TSS)
   Tolken använder tecken lånade från teckenspråket som stöd för att underlätta och förtydliga avläsning av talspråk. TSS följer den svenska grammatiken och inte teckenspråkets.
  • Dövblindtolkning
   Tolken använder sig av olika metoder beroende på hur den med dövblindhet kommunicerar. Det kan vara visuellt eller taktilt teckenspråk, handalfabet, tydligt tal eller skrivtolkning.
  • Taltjänsttolkning
   Tolken ger stöd till dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Exempel på detta kan vara otydligt tal, svårigheter att hitta ord, förstå tal eller svårigheter att läsa eller skriva.

Bildtelefon: uppsala.tolkcentralen@ectalk.se

Vid akut behov av tolk i nödsituationer under kvällar och helger: Ring 018-10 08 40

Till toppen av sidan